Skip to content Skip to navigation

Ured za međunarodnu suradnju

UMS vodi brigu o ugledu Fakulteta u međunarodnim okvirima, te aktivno djeluje u studentskoj mobilnosti i promociji fakulteta u inozemstvu.

Poslovi Ureda

  • uspostavljanje i intenziviranje suradnje sa stranim sveučilištima,
  • mobilnost odlaznih i dolaznih studenata,
  • mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja,
  • kontinuirano informiranje o stipendijama i mogućnostima studijskih i stručnih boravaka u inozemstvu,
  • organizacija međunarodnih događaja na Fakultetu,
  • organizacija Dana međunarodne suradnje Fakulteta organizacije i informatike,
  • promocija međunarodne mobilnosti i međunarodnih uspjeha studenata i djelatnika Fakulteta medijima i javnosti,
  • suradnja sa Centrom za međunarodne projekte FOI-ja u projektnoj suradnji,
  • suradnja sa Centrom za podršku studentima i razvoj karijera u studentskoj mobilnosti.

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 826

 

international@foi.unizg.hr

Zaposlenici Ureda

Izabela Oletić Tušek
Voditeljica
izabela.oletic@foi.unizg.hr
+385 42 390826
Martina Đuras Sekovanić
Djelatnik
mardjuras@foi.unizg.hr
+385 42 390826