Skip to content Skip to navigation

Martina Đuras Sekovanić

Martina Đuras Sekovanić, mag. oec.
Suradnica
Odjel:
Ured za međunarodnu suradnju
 
+385 42 390826
 
FOI 1
Istočno krilo, 1. kat
Ured za međunarodnu suradnju
Broj prostorije: 41