Skip to content Skip to navigation

Martina Đuras Sekovanić

Martina Đuras Sekovanić, mag. oec.
Stručna suradnica
Odjel:
Ured za međunarodnu suradnju
 
mardjuras@foi.unizg.hr
 
+385 42 390826
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Istočno krilo, kat 1
Ured za međunarodnu suradnju
Broj prostorije: 41