Skip to content Skip to navigation

Martina Đuras

Martina Đuras, mag. oec.
Istraživač/stručnjak
Odjel:
Ured za međunarodnu suradnju
 
mardjuras@foi.unizg.hr
 
+385 42 390826
 
Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1
Južno krilo, kat 1
Ured za međunarodnu suradnju
Broj prostorije: 56