Skip to content Skip to navigation

Laboratorij za rudarenje podataka i inteligentne sustave

Laboratorij za rudarenje podataka i inteligentne sustave provodi istraživanja i edukacije u području analize podataka i inteligentnih sustava.

Cilj Laboratorija

Cilj laboratorija je provoditi istraživanja i edukacije u području rudarenja podataka i inteligentnih sustava te pri tom surađivati s nacionalnim i međunarodnim obrazovnim i istraživačkim institucijama te jedinicama lokalne samouprave.

Poslovi i aktivnosti Laboratorija

 • Praćenje trendova razvoja metoda i alata u području rudarenja podataka i inteligentnih sustava,
 • Primjenu metoda i alata iz područja rudarenja podataka u različitim problemskim područjima, primarno u društvenim znanostima,
 • Razvoj inteligentnih sustava kombiniranjem tehnika rudarenja podataka s metodama za višekriterijsko odlučivanje,
 • Provođenje znanstvenih i stručnih projekata i izrada znanstvenih i stručnih radova, studija i analiza iz područja rudarenja podataka i inteligentnih sustava,
 • Organizacija i provođenje edukacija, radionica i skupova u području rudarenja podataka, inteligentnih sustava i komplementarnih područja.
 • Umrežavanje s različitim akterima koje na bilo koji način povezuje područje rudarenja podataka iz akademskih krugova, industrije i javnog sektora.

Članovi Laboratorija

 • Izv.prof.dr.sc. Dijana Oreški (voditeljica)
 • Prof.dr.sc. Božidar Kliček, član
 • Izv.prof.dr.sc. Igor Pihir, član
 • Doc.dr.sc. Nikola Kadoić, član
 • Doc.dr.sc. Irena Konecki, član
 • Dunja Višnjić, mag.oec., član

Vanjski članovi

 • Doc.dr.sc. Milica Maričić (Sveučilište u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka),
 • Doc.dr.sc. Maja Rožman (Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta),
 • Dr.sc. Maja Gligora Marković (Medicinski fakultet u Rijeci),
 • Marko Domladovac, mag, inf. (FOI doktorand).

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 829

 

Dijana.Oreski@foi.unizg.hr