Skip to content Skip to navigation

Laboratorij za poduzetništvo

Misija laboratorija je kontinuirano provoditi istraživanja i projekte s ciljem unaprjeđenja poučavanja i širenja prakse poduzetništva te poticati razvoj startup zajednice i zajednice praktičara što ima utjecaj na inovacije i razvoj poslovnih ideja.

Aktivnosti Laboratorija

Misija laboratorija je stvaranje infrastrukture koja bi omogućila:

 • nastavak postojećih i pokretanje novih istraživanja učenja za poduzetništvo, startupa i inovacija i integraciju rezultata u obrazovni program
 • više suradnje s drugim istraživačima u području poduzetništva
 • kroz rad sa studentima podizanje svijesti o potrebi razvoja poduzetničkih vještina i inicijativa
 • nastavak poučavanja disciplina potrebnih modernom poduzetniku u područjima poduzetničkog vodstva, strategija nastupa na tržištu, poduzetničkih financija i vještina pokretanja pothvata
 • potporu usklađivanju nacionalnih politika s preporukama i politikama EU vezanim za cjeloživotno poduzetničko učenje
 • povećanje prijenosa rezultata istraživanja u praksu
 • pružanje podrške lokalnoj i nacionalnoj poslovnoj zajednici
 • intenzivniju i češću suradnju s malim i srednjim poduzećima i drugim vrstama organizacija
 • pružanje podrške naporima studenata u izražavanju njihove kreativnosti, razvoju ideja i pokretanju poduzetničkog pothvata

Ciljevi su podijeljeni u tri glavne skupine:

1.) Istraživanja u području poduzetništva, poduzetničkog obrazovanja i inovacija

 • Objavljivanje znanstvenih radova u znanstvenim časopisima, u visoko rangiranim konferencijama, objavljivanje stručnih radova na stručnim skupovima ili konferencijama
 • Umrežavanje s drugim domaćim i međunarodnim partnerima aktivnima u istraživanju poduzetništva
 • Uz edukaciju, istraživanje i partnerstva s malim i srednjim poduzećima i ostalim organizacijama laboratorij će se također baviti proučavanjem i poticanjem socijalnog poduzetništva

2.) Suradnja sa studentima

 • Podrška radu i aktivnostima studenata, organizacija radionica i seminara o temama od interesa za studente pomoću kojih studenti mogu razviti poduzetničke vještine te mentoriranje

3.) Suradnja s gospodarstvom

 • Ojačati suradnju s partnerskim poduzećima iz Hrvatske s kojima već postoji suradnja u vidu npr. ugovora o studentskoj praksi i ponuditi im znanja i vještine potrebne za pokretanje i rast poduzeća
 • Lokalni trening za poduzetnike početnike
 • Raditi na projektima društvenih inovacija

Očekujemo da će laboratorij Fakultetu organizacije i informatike pomoći postići prepoznatljivost među vodećim institucijama u području poduzetničkog obrazovanja i inovacija, poznatih po obrazovanju utemeljenom na istraživanjima

Članovi laboratorija

 • Izv. prof. dr. sc. Kristina Detelj, voditeljica
 • Prof. dr. sc. Ksenija Vuković
 • Prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa
 • Izv. prof. dr. sc. Vladimir Kovšca
 • Izv. prof. dr. sc. Irena Konecki
 • Izv. prof. dr. sc. Ivan Malbašić
 • Izv. prof. dr. sc. Iva Gregurec
 • Doc. dr. sc. Zrinka Lacković Vincek
 • Doc. dr. sc. Suzana Keglević Kozjak
 • Doc. dr. sc. Dina Korent
 • Dr. sc. Ivana Đunđek
 • Dr. sc. Tamara Šmaguc
 • Dr. sc. Ivana Dvorski Lacković
 • Dr. sc. Marijana Bubanić
 • Dr. sc. socio. Karolina Kokot
 • Mr. sc. Tanja Šestanj Perić, viša predavačica
 • Ivana Fojs, mag. oec.

Kontaktirajte nas

Izv. prof. dr. sc. Kristina Detelj

 

kristina.detelj@foi.unizg.hr