Skip to content Skip to navigation

Novosti

FOI-jevi studenti na Ljetnoj školi na FON-u u Beogradu

Šest studentica i studenata Fakulteta organizacije i informatike sudjeluje ovog tjedna, od 22. do 26. kolovoza 2022., u studijskoj posjeti Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, u sklopu koje pohađaju Ljetnu školu FON Summer school 2022. Sudjelovanje im je u potpunosti financirano sredstvima projekta Study4Career kojeg na FOI-ju provodi Centar za podršku studentima i razvoj karijera, a prilika je to da unaprijede svoja znanja iz područja menadžmenta, organizacije, informacijskih sustava i tehnologija.

 

FOI među prvim fakultetima na Sveučilištu organizirao kratki intenzivni Erasmus program BIP u Splitu

Fakultet organizacije i informatike je među prvim fakultetima na Sveučilištu u Zagrebu, u svojstvu koordinatora, prijavio i proveo Erasmus+ kombinirani intenzivni program BIP (blended intensive programmes - BIP) pod nazivom „Transform to sustain: Sustainable future enabled by digital transformation“ . U provedbu su, uz FOI, bile uključene i visoke škole iz Francuske i Nizozemske, kao i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu.

Studenti i nastavnici FOI-ja u studijskom posjetu Lavalu (FRA)

U sklopu EU projekta Study4Career, desetero studenata FOI-ja je u pratnji djelatnika i nastavnika Fakulteta, sredinom travnja (13.–16.4.) posjetilo francuski grad Laval. Osim posjeta partnerskoj školi ESIEA, posjetili su i međunarodnu izložbu o virtualnoj i proširenoj stvarnosti te imerzivnim tehnologijama – LAVAL VIRTUAL EUROPE 2022.