Skip to content Skip to navigation

FOI među prvim fakultetima na Sveučilištu organizirao kratki intenzivni Erasmus program BIP u Splitu

Fakultet organizacije i informatike je među prvim fakultetima na Sveučilištu u Zagrebu, u svojstvu koordinatora, prijavio i proveo Erasmus+ kombinirani intenzivni program BIP (blended intensive programmes - BIP) pod nazivom „Transform to sustain: Sustainable future enabled by digital transformation“ . U provedbu su, uz FOI, bile uključene i visoke škole iz Francuske i Nizozemske, kao i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu.

Predavači na intenzivnom programu s FOI su bili Martina Tomičić Furjan, Iva Gregurec, Katarina Tomičić-Pupek te Igor Pihir, a partneri uključeni u provedbu programa su, uz FOI, bili i ESIEA Paris Laval - Ecole d'ingénieurs du numérique (Felicia Ionascu, Siba Haidar, Bassem Haidar), Paris, Francuska, Hogeschool van Amsterdam  (Gideon Bazen, Michel Vorenhout), Nizozemska te Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu (Maja Čukušić, Dragan Planjanin, Dino Pavlić). U BIP je ove godine bilo uključeno 24 studenata. Studenti koji su sudjelovali u programu s FOI-ja i iz drugih institucija ostvarili su dodatna 3 ECTS boda. Program je održan u kombiniranom obliku, od 16. svibnja do 2. srpnja 2022. godine, i to kroz 5 tjedana online nastave (16. svibnja do 17. lipnja 2022.) te jednim tjednom nastave uživo, organiziranom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (od 26. lipnja do 2. srpnja 2022.).

CILJ PROGRAMA

Cilj programa bio je upoznati sudionike s kreativnim metodama i tehnikama za analizu potreba kupaca, mogućnostima promjena i načinima poboljšanja poslovanja osmišljavanjem novih održivih poslovnih modela. Pritom je naglasak bio na stvaranju i razvoju inovativnih ideja vezanih uz primjenu odabranih modernih digitalnih tehnologija, koje poslovnu promjenu čine digitalnom.

Navedeni cilj postignut je smislenim povezivanjem 4 suvremena koncepta razvoja poslovanja, i to Digitalne transformacije, Održivog razvoja, Digitalnih tehnologija (umjetne inteligencije i robotike) i Upravljanja organizacijom i poslovnim procesima za provedbu promjene. U provedbi intenzivnog programa korištene su kreativne i suvremene metode poučavanja i učenja, poput problemskog učenja, igrifikacije, timskog rada i projektnih zadataka, kako bi se uspostavilo suradničko radno okruženje i omogućilo studentima da uče od predavača i jedni od drugih.

Digitalna transformacija podrazumijeva radikalnu promjenu načina na koji organizacije posluju, potaknutu potrebom prilagodbe digitalnom dobu. Zbog toga su organizacije suočene s različitim izazovima, a ovaj program bavi se kreiranjem proizvoda i usluga po mjeri korisnika koji pružaju održiva i „zelena“ rješenja. Program također pokriva metode, tehnike i pristupe identificiranja izazova s ​​kojima se organizacije suočavaju dok razvijaju digitalne, održive poslovne modele, odabir odgovarajućih tehnologija za postizanje ciljeva, kao i druge koncepte koje je potrebno razmotriti unutar i izvan organizacija kako bi pothvat "proradio".

BIP PROGRAM ODRŽAN ONLINE I ONSITE

Online dio intenzivnog programa održavao se svakog ponedjeljka i četvrtka u večernjim satima, u svakom od 5 tjedana je jedna institucija bila vodeći izvođač, dok je FOI održao prvi i zadnji online tjedan nastave. Studenti su već tijekom drugog online tjedna grupirani u međunarodne i multidisciplinarne timove te su uz nastavu, radili i na dodatnim zadacima, analizama studija slučaja, ali i na timskom projektu koji je rezultirao prijedlogom inovativnog i održivog digitalnog rješenja stvarnog problema vezanog uz Ciljeve održivog razvoja (UN sustainable development goals). Virtualna nastava je bila podržana online platformom za obuku (moodle kolegij) kao i putem online alata za suradnju za jednostavnu online komunikaciju između članova tima, svih polaznika i nastavnika (Slack).

Onsite dio intenzivnog programa održao se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Studenti su u ovom tjednu nastavili suradnju u timovima, a nastava je koncipirana kroz interaktivne radionice osmišljene od strane svake partnerske institucije, kako bi znanja stečena online bila nadopunjena kreativnim timskim radom uživo. Tako su studenti proveli „prototipiranje“ svojih rješenja, naučili kako predstaviti svoju ideju kroz „perfect pitch“, kako potencijalno rješenje implementirati na robotima te kako rješenje učiniti „pametnim“. S ciljem finalizacije, testiranja i evaluacije primjene razvijenog prijedloga rješenja na stvarnom primjeru, organizirana je i terenska nastava na otok Korčulu, gdje su sudionici dobili priliku komunicirati s „korisnicima“ odabrane studije slučaja te dobiti povratnu informaciju o primjenjivosti njihovog prijedloga rješenja. Svi timovi su na kraju programa prezentirali svoje prijedloge rješenja te su kroz vrednovanje prijedloga od strane nastavnika, ali i drugih timova, dobili povratnu informaciju o uspješnom ostvarenju ishoda učenja programa. 

Povratne informacije sudionika su vrlo pozitivne te će nastavnici nastaviti suradnju i prijaviti se na natječaj za organizaciju BIP-a i u sljedećem pozivu.

Ovim putem zahvaljujemo Upravi FOI na potpori te prepoznavanju kombiniranih intenzivnih programa kao važnom novom obliku internacionalizacije i razvoja novih oblika suradnje, kako za nastavnike tako i za studente.

Posebno hvala voditeljici doc. dr. sc. Martini Tomičić Furjan na pripremi i provedbi Programa, kao i nastavnicama doc. dr. sc. Ivi Gregurec, izv. prof. dr. sc. Katarini Tomičić-Pupek i izv. prof. dr. sc. Igoru Pihiru te Uredu za međunarodnu suradnju FOI International, kao i našim studenticama Mariji Kuštelega, Magdaleni Kuštelega i Mateju Krasiću!