Skip to content Skip to navigation

Jačanje međunarodnih veza s Fakultetom menadžmenta i informatike iz Žiline

Tijekom proslave Dana Fakulteta i 61. obljetnice Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. ing. Peter Márton odlikovan je prestižnom poveljom 'Prijatelj FOI-ja' koje mu je dodjelilo Fakultetsko vijeće FOI-ja. Ova prestižna godišnja nagrada ističe iznimne doprinose međunarodnih suradnika FOI-ja i njihove napore u jačanju čvrstih veza s našom institucijom.

Profesor Peter Márton odigrao je značajnu ulogu u uspostavi snažne suradnje s Fakultetom menadžmenta znanosti i informatike (FRI) Sveučilišta u Žilini (UNIZA) u Slovačkoj, počevši od 2016. godine. Od tada je više od 40 studenata FOI-ja provelo semestar u Žilini u sklopu programa mobilnosti Erasmus+, čineći je najpopularnijom destinacijom za Erasmus+ studiranje naših studenata. Profesor Márton osobno je srdačno dočekao svakoga od njih.

Dvije institucije također su blisko surađivale na projektima, Erasmus+ programima s intenzivnim radom i drugim inicijativama. Tijekom posjeta Varaždinu i Danu Fakulteta, profesor Márton, trenutno obnašajući dužnost prodekana za međunarodnu suradnju na FRI UNIZA, uručio je Fakultetu organizacije i informatike 'Certifikat zahvalnosti'. Ovaj certifikat odaje priznanje "trajnoj i izuzetnoj suradnji unutar programa Erasmus+" i dodijelio ga je dekan, prof. ing. Emil Kršák.

Nadamo se da će ova plodna akademska suradnja nastaviti rasti, uključujući sve veći broj nastavnika i studenata!