Skip to content Skip to navigation

Novosti

Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, raspisuje Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća“.

 
27.12.2019, 13:33
Poziv na dostavu ponuda – IZMJENA FASADNE STOLARIJE I OBNOVA FASADE

Rok za dostavu ponuda je 16.12.2019. godine do 09:00 sati.

 
06.12.2019, 15:11
Raspisan natječaj za dva asistenta

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin raspisuje natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz baze podataka na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti te jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz uvod u operacijske sustave i računalne mreže u poslovanju na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo.

 
29.11.2019, 10:29
Produljen rok na natječaju za upis na poslijediplomski doktorski studij

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu je raspisao Natječaj za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti. Natječaj je produljen do 15. prosinca 2019. godine.

Produljen rok na natječaju za upis na poslijediplomske specijalističke studije

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin je raspisao Natječaj za upis studenata na poslijediplomske specijalističke studije 'Menadžment poslovnih sustava' i 'Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava'. Natječaj je produljen do 15. prosinca 2019. godine.

Obavijest o odabiru kandidata – dr. sc. Robert Kudelić

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programiranje na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Robert Kudelić.

 
22.11.2019, 11:13
Obavijest o odabiru kandidata – dr. sc. Nikola Kadoić

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz odlučivanje na Katedri za organizaciju, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Nikola Kadoić.

 
22.11.2019, 11:05
Obavijest o odabiru kandidata – dr. sc. Dina Korent

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž) u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz osnove ekonomije i mikroekonomiju na Katedri za gospodarstvo, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Dina Korent.

 
22.11.2019, 10:38
NATJEČAJ - ASISTENT - zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu objavljuje natječaj za jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, za grupu predmeta vezanih uz računalne mreže i operacijske sustave na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo - zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu. Natječaj je objavljen u NN broj 106/2019. s datumom 6. studenog 2019. Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 
07.11.2019, 13:45
Obavijest o odabiru kandidata – Ema Novak, mag. oec.

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poslovnu ekonomiju, logistiku i međunarodnu trgovinu na Katedri za gospodarstvo (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu), obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Ema Novak, mag. oec.

 
23.10.2019, 10:22

Stranice