Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Ema Novak, mag. oec.

Objavljeno: 23.10.2019

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poslovnu ekonomiju, logistiku i međunarodnu trgovinu na Katedri za gospodarstvo (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu), obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Ema Novak, mag. oec.

Temeljem članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekanica Fakulteta daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poslovnu ekonomiju, logistiku i međunarodnu trgovinu na Katedri za gospodarstvo (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu), obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 22. listopada 2019. godine, na navedeno radno mjesto odabrana Ema Novak, mag. oec.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

DEKANICA:

Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.