Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – dr. sc. Robert Kudelić

Objavljeno: 22.11.2019

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programiranje na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Robert Kudelić.

Temeljem članka 116. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekanica Fakulteta daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programiranje na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 19. studenoga 2019. godine, na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Robert Kudelić.

 

D E K A N I C A :

Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.