Skip to content Skip to navigation

Produljen rok na natječaju za upis na poslijediplomski doktorski studij

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu je raspisao Natječaj za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti. Natječaj je produljen do 15. prosinca 2019. godine.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za upis studenata na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Informacijske znanosti“ za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava na natječaj podnosi se u Referadu za poslijediplomske studije, Pavlinska 2, 42000 Varaždin (osobno ili poštom), a potrebno joj je priložiti:

 1. ovjerene prijepise (preslike) diploma i svjedodžbi završenih preddiplomskih, diplomskih (ili dodiplomskih) i poslijediplomskih studija (za diplome i svjedodžbe stečene izvan Hrvatske rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od strane nadležnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/)
 2. ovjereni prijepis ocjena svih predmeta završenih preddiplomskih, diplomskih (ili dodiplomskih) i poslijediplomskih studija ili dopunske isprave o studiju (samo pristupnici koji nisu završili studij na Fakultetu organizacije i informatike)
 3. dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda o najmanje razini B2 ili ocjena 4 ili više iz predmeta Engleski jezik u trajanju od najmanje 60 sati na sveučilišnom studiju)
 4. rodni list i dokaz o državljanstvu, ili odgovarajuće isprave za strance
 5. životopis
 6. motivacijsko pismo s prijedlogom željenog područja istraživanja

Poželjno je, ali nije obavezno, prijavi  priložiti i preporuke profesora i/ili mogućeg mentora i popis objavljenih radova.

Rok za prijavu na natječaj je produljen do 15. prosinca 2019. godine.

UVJETI UPISA

Na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Informacijske znanosti“ mogu se upisati pristupnici koji su:

 1. završili diplomski studij na Fakultetu organizacije i informatike i stekli naziv magistar informatike s prosjekom ocjena najmanje 3,5 na tom studiju; Vijeće doktorskog studija može iznimno odobriti upis i pristupniku koji je završio diplomski studij s nižim uspjehom na temelju stručnih i znanstvenih rezultata rada nakon završetka diplomskog studija;
 2.  završili dodiplomski studij na Fakultetu organizacije i informatike s prosjekom ocjena najmanje 3,5 i stekli naziv diplomirani informatičar; Vijeće doktorskog studija može iznimno odobriti upis i pristupniku koji je završio dodiplomski studij s nižim uspjehom na temelju stručnih i znanstvenih rezultata rada nakon završetka dodiplomskog studija;
 3. završili poslijediplomski znanstveni studij na Fakultetu organizacije i informatike i stekli naziv magistar informacijskih znanosti;
 4. završili poslijediplomski specijalistički studij na Fakultetu organizacije i informatike i stekli naziv sveučilišni specijalist te koji su ostvarili prosjek najmanje 4,0 i pokazali sklonost znanstvenoistraživačkom radu;
 5. završili sveučilišni diplomski studij informatike, računarstva, informatologije, matematike ili drugi srodni studij na nekom od hrvatskih ili stranih visokih učilišta te koji su ostvarili prosjek najmanje 3,5 (ili ekvivalentni prosjek ako visoko učilište ne primjenjuje sustav ocjenjivanja ocjenama od 1 do 5), pri čemu prikladnost za prijam na doktorski studij utvrđuje Vijeće doktorskog studija. Takvom pristupniku Vijeće doktorskog studija može odrediti diferencijske ispite s diplomskog studija FOI-a;
 6. magistrirali ili doktorirali na nekom od poslijediplomskih studija hrvatskih ili stranih sveučilišta, s time što prikladnost za prijam na doktorski studij utvrđuje Vijeće doktorskog studija. Za takvog pristupnika Vijeće doktorskog studija može odrediti diferencijske ispite s diplomskog studija FOI-a.

Nužan uvjet upisa na doktorski studij je završen sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij.

Kriteriji vrednovanja pristupnika koji su se javili na natječaj obuhvaćaju uspjeh u prethodnom studiju, motivaciju za znanstveni rad, objavljene radove, preporuke profesora i usklađenost željenog područja istraživanja s programom doktorskog studija.

Uz provjeru priložene dokumentacije, Vijeće doktorskog studija provodi razgovor sa svim pristupnicima koji su se prijavili na natječaj. Razgovor s pristupnikom može biti osnova za eliminaciju iz daljnjeg natječajnog postupka u slučaju da se utvrdi da željeno područje istraživanja nije usklađeno s programom doktorskog studija.

Cijena doktorskog studija je 60.000,00 kn.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Više informacija o doktorskom studiju dostupno je ovdje.

Kontakt osoba za dodatne informacije o studiju ili natječaju:

Lea Friščić, mag. oec.

voditeljica referade za poslijediplomske studije

Pavlinska 2, 42000 Varaždin

tel. 042/390-808

e-mail: lea.friscic@foi.hr ili pdsreferada@foi.hr