Skip to content Skip to navigation

Produljen rok na natječaju za upis na poslijediplomske specijalističke studije

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin je raspisao Natječaj za upis studenata na poslijediplomske specijalističke studije 'Menadžment poslovnih sustava' i 'Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava'. Natječaj je produljen do 15. prosinca 2019. godine.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za upis studenata na poslijediplomske specijalističke studije:

  • Menadžment poslovnih sustava

(završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica menadžmenta poslovnih sustava, univ. spec. oec.)

  • Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava

(završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica upravljanja sigurnošću i revizijom informacijskih sustava, univ. spec. inf.)

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava na natječaj podnosi se u Referadu za poslijediplomske studije, Pavlinska 2, 42000 Varaždin (osobno ili poštom), a potrebno joj je priložiti:

  1. ovjerene prijepise (preslike) diploma i svjedodžbi završenih diplomskih (ili dodiplomskih) studija (za diplome i svjedodžbe stečene izvan Hrvatske rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od strane nadležnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija)
  2. ovjereni prijepis ocjena svih predmeta završenih diplomskih (ili dodiplomskih) studija ili dopunske isprave o studiju (samo pristupnici koji nisu završili studij na Fakultetu organizacije i informatike)
  3. dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika
  4. rodni list i dokaz o državljanstvu, ili odgovarajuće isprave za strance
  5. životopis

Rok za prijavu na natječaj je 15. prosinca 2019. godine.

Cijena poslijediplomskih specijalističkih studija je 35.000,00 kn.

UVJETI UPISA

Na studij Menadžment poslovnih sustava (MPS) mogu se izravno upisati pristupnici koji su završili diplomski studij Fakulteta s prosječnom ocjenom 3,5 i višom. Također se mogu upisati i pristupnici koji su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij u trajanju od osam semestara, sveučilišni preddiplomski studij u trajanju od šest semestara + sveučilišni diplomski studij u trajanju od četiri semestara. Odgovarajući sveučilišni dodiplomski, odnosno diplomski studij je svaki studij na kome se izučavaju sadržaji iz znanstvenog polja informacijskih i ekonomskih znanosti.

Na studij Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustav (USRIS) mogu se izravno upisati pristupnici koji su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti u trajanju od osam semestra i imaju 300 ECTS bodova s prosječnom ocjenom 3,5 i višom. Odgovarajući sveučilišni diplomski studij je svaki studij na kome se izučavaju sadržaji iz znanstvenih polja informacijskih i računalskih znanosti.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Više informacija o poslijediplomskim specijalističkim studijima dostupno je ovdje.

Kontakt osoba za dodatne informacije o studiju ili natječaju:

Lea Friščić, mag. oec.

voditeljica referade za poslijediplomske studije

Pavlinska 2, 42000 Varaždin

tel. 042/390-808

e-mail: lea.friscic@foi.hr ili pdsreferada@foi.hr