Skip to content Skip to navigation

Novosti

Suradnja s Indiana State University iz SAD-a
 indiana state university

Indiana State University iz Sjedinjenih Američkih Država je temeljem bilateralnog međusveučilišnog sporazuma otvorio mogućnost suradnje i razmjene nastavnika i studenata Fakulteta organizacije i informatike.

FOI uspješno sudjelovao na Erasmus BIP programu u Kranju

U organizaciji Fakulteta za organizacijske znanosti Sveučilišta u Mariboru uspješno je održana druga ljetna škola pod nazivom "2nd International Summer School: Organization, Management and Society" - FOV 2022. od 5. do 23. rujna 2022. godine. Zbog kombiniranog onsite i online dijela, ljetna škola izvodila se kao Erasmus+ kombiniran intenzivni program (blended intensive programmes - BIP).  U sklopu BIP programa sufinanciranog od strane Sveučilišta u Zagrebu, u ljetnoj školi je sudjelovala asistentica Antonela Čižmešija, mag. inf. koja je održala predavanje od pod nazivom „Developing Information Literacy Skills and Soft Skills for the Workplace“.

FOI-jevi studenti na Ljetnoj školi na FON-u u Beogradu

Šest studentica i studenata Fakulteta organizacije i informatike sudjeluje ovog tjedna, od 22. do 26. kolovoza 2022., u studijskoj posjeti Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, u sklopu koje pohađaju Ljetnu školu FON Summer school 2022. Sudjelovanje im je u potpunosti financirano sredstvima projekta Study4Career kojeg na FOI-ju provodi Centar za podršku studentima i razvoj karijera, a prilika je to da unaprijede svoja znanja iz područja menadžmenta, organizacije, informacijskih sustava i tehnologija.

 

FOI među prvim fakultetima na Sveučilištu organizirao kratki intenzivni Erasmus program BIP u Splitu

Fakultet organizacije i informatike je među prvim fakultetima na Sveučilištu u Zagrebu, u svojstvu koordinatora, prijavio i proveo Erasmus+ kombinirani intenzivni program BIP (blended intensive programmes - BIP) pod nazivom „Transform to sustain: Sustainable future enabled by digital transformation“ . U provedbu su, uz FOI, bile uključene i visoke škole iz Francuske i Nizozemske, kao i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu.

Studenti FOI-ja prezentirali istraživanja na 10. Studentskom međunarodnom simpoziju u SAD-u

Ovogodišnji 10. Studentski međunarodni simpozij / 10th Student’s Symposium on Research and Intercultural Learning održan je od 5. do 14. srpnja 2022. na Sveučilištu Cincinnati u Ohiu i na Sveučilištu Carlow u Pittsburghu u Pensilvaniji. Ovaj projekt je Fakultet organizacije i informatike započeo 2010. godine i od tada se kontinuirano jednom do dva puta godišnje organiziraju mobilnosti hrvatskih studenata u SAD i američkih studenata u Hrvatsku.

Održani Dani međunarodne suradnje na FOI-ju 2022.

Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu su se u organizaciji Ureda za međunarodnu suradnju FOI-ja i ove godine, 26. i 27. svibnja, održavali tradicionalni Dani međunarodne suradnje – FOI International Days 2022.

Otvoreni natječaji za sudjelovanje u Kombiniranim intenzivnim programima u Kranju i Amsterdamu

U sklopu programa Erasmus Blended Intensive Programme (BIP) otvorena su dva natječaja. Prvi natječaj odnosi se na kombinirani intenzivni program u Kranju, Slovenija dok se drugi odnosi na kratki intenzivni program u Amsterdamu, Nizozemska. Prijave su otvorene do petka, 20. svibnja, u 12 sati.

Poziv studentima na FOI International Days 2022

Drage studentice i studenti, ovom prilikom vas pozivamo da nam se pridružite na Danima međunarodne suradnje 2022. Događaj će se održati na Fakultetu organizacije i informatike 26. i 27. svibnja 2022.

Studenti i nastavnici FOI-ja u studijskom posjetu Lavalu (FRA)

U sklopu EU projekta Study4Career, desetero studenata FOI-ja je u pratnji djelatnika i nastavnika Fakulteta, sredinom travnja (13.–16.4.) posjetilo francuski grad Laval. Osim posjeta partnerskoj školi ESIEA, posjetili su i međunarodnu izložbu o virtualnoj i proširenoj stvarnosti te imerzivnim tehnologijama – LAVAL VIRTUAL EUROPE 2022.

 

Sudjelujte u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu

Fakultet organizacije i informatike organizira Erasmus+ kombinirani intenzivni program (blended intensive programmes - BIP) pod nazivom „Transform to sustain: Sustainable future enabled by digital transformation“ u suradnji sa  ESIEA Paris Laval - Ecole d'ingénieurs du numérique, Paris, Francuska, Hogeschool van Amsterdam (HvA), Nizozemska te Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, te nudi mogućnost sudjelovanja za 3 FOI studenta na ovoj edukaciji.

Stranice