Skip to content Skip to navigation

Novosti

Počela je nastava na novom specijalističkom studiju FOI-ja 'E-učenje u obrazovanju i poslovanju'

Počela je nastava za prvu generaciju studenata/ica novog poslijediplomskog specijalističkog studija "E-učenje u obrazovanju i poslovanju". Nositelj studija je Fakultet organizacije i informatike, a izvodi ga u suradnji s Filozofskim fakultetom u Zagrebu i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom (CARNET). Uvodno predavanje održano je 25. ožujka u Fakultetskoj vijećnici na FOI-ju.

Mjesec kibernetičke sigurnosti na Fakultetu organizacije i informatike
ecsm logo

Svake godine u listopadu obilježava se Europski mjesec kibernetičke sigurnosti. Europski mjesec kibernetičke sigurnosti (ECSM) godišnja je kampanja Europske unije posvećena promicanju kibernetičke sigurnosti među građanima i organizacijama EU-a te pružanju ažuriranih sigurnosnih informacija kroz podizanje svijesti i razmjenu dobrih praksi. Kampanju ECSM koordiniraju Agencija Europske unije za kibernetičku sigurnost (ENISA) i Europska komisija, a podupiru je države članice EU-a i stotine partnera iz Europe i šire.

 
22.10.2021, 14:37
Održana DEEP konferencija
deep konferencija

Od 29. do 30. rujna 2021. godine održana je prva konferencija DEEP – A deeper view into security koja se bavila informacijskom sigurnošću na svim razinama. Stoga su i same aktivnosti konferencije bile organizirane u tri domene: tehnika, operacionalizacija i menadžment.

Održan GEOFOR - Geopolitički forum „Geopolitika rizika u globalnom društvu 21.stoljeća“
GEOFOR

U petak 24. rujna 2021. godine u Zagrebu je održan GEOFOR - Geopolitički forum „Geopolitika rizika u globalnom društvu 21.stoljeća“ u sklopu projekta „Globalno društvo rizika i nova društvena paradigma“. Forum je organizirao Institut za europske i globalizacijske studije, uz suorganizaciju Sveučilišta u Zagrebu, te uz partnerstvo Fakulteta organizacije i informatike te Centra za obrambene i strateške studije Janko Bobetko.

Upisi poslijediplomski doktorski ili specijalistički studij na FOI - ak. god. 2021-2022.

Upišite poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti ili jedan od tri poslijediplomska specijalistička studija:  Menadžment poslovnih sustava, Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava i E-učenje u obrazovanju i poslovanju.

Time4Science - izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović
time4science logo

U petak, 28. svibnja 2021. s početkom u 10:00 održat će se online predavanje izv. prof. dr. sc Ane Meštrović na temu "Primjena postupaka iz područja umjetne inteligencije za bolje razumijevanje infodemije".

Početak nastave za polaznike poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava“.

U utorak 6. travnja 2021. godine započela je nastava za 3. generaciju polaznika poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava“.

 
07.04.2021, 14:12
Početak nastave za 12. generaciju polaznika specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava

Fakultet organizacije i informatike od svojih početaka isticao se inovativnošću i prilagodbi svojih studijskih programa potrebama tržišta rada, a to se vrlo dobro vidjelo i 2003. godine, kada je pokrenut poslijediplomski znanstveni studij, a kasnije prilagodbom Bolonjskom procesu i specijalistički studij Menadžment poslovnih sustava.

Obrana završnog specijalističkog rada – Petra Mejaš

U petak, 04. rujna 2020. godine, pristupnica Petra Mejaš branit će svoj završni specijalistički rad.

Stranice