Skip to content Skip to navigation

Počela je nastava na novom specijalističkom studiju FOI-ja 'E-učenje u obrazovanju i poslovanju'

Počela je nastava za prvu generaciju studenata/ica novog poslijediplomskog specijalističkog studija "E-učenje u obrazovanju i poslovanju". Nositelj studija je Fakultet organizacije i informatike, a izvodi ga u suradnji s Filozofskim fakultetom u Zagrebu i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom (CARNET). Uvodno predavanje održano je 25. ožujka u Fakultetskoj vijećnici na FOI-ju.

Sve upisane studentice i studente na otvaranju studija pozdravili su prof.dr.sc. Dragutin Kermek (voditelj studija), prof.dr.sc. Mihaela Banek Zorica (članica Stručnog vijeća studija) i prof.dr.sc. Krešimir Pavlina (član Stručnog vijeća studija). Dio polaznika novog studija prisustvovalo je uvodnom predavanju u dvorani (kontaktno), a ostali primjenom videokonferencijskog sustava. Otvaranju studija prisustvovali su i nastavnici doc.dr.sc Matija Novak (tajnik studija), doc.dr.sc Bojan Žugec te doc.dr.sc. Nikola Kadoić.

Studenti su se tijekom prvog predavanja predstavili, a zatim su bili upoznati i s osnovnim informacijama o studiju, izbornim predmetima i rasporedom. Nakon toga, predavanje na predmetu „Elektronička obrazovna okruženja“ održao je prof.dr.sc. Dragutin Kermek, na predmetu „Dizajn nastave u e-okruženju“ doc.dr.sc Bojan Žugec te prof.dr.sc. Krešimir Pavlina na predmetu „Pedagogija u e-učenju“.

Svim studentima i studenticama, kao i nastavnicima želimo uspješan rad na poslijediplomskom specijalističkom studiju "E-učenje u obrazovanju i poslovanju"!

Više informacija o studiju možete pronaći ovdje.