Skip to content Skip to navigation

POČELA JE NASTAVA ZA DRUGU GENERACIJU STUDENATA SPECIJALISTIČKOG STUDIJA FOI-JA 'E-UČENJE U OBRAZOVANJU I POSLOVANJU'

Objavljeno: 10.03.2023
početak nastave vijećnica FOI

Počela je nastava za drugu generaciju studenata/ica sveučilišnog specijalističkog (poslijediplomskog specijalističkog) studija "E-učenje u obrazovanju i poslovanju". Nositelj studija je Fakultet organizacije i informatike (FOI), a izvodi ga u suradnji s Filozofskim fakultetom u Zagrebu (FFZG) i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom (CARNET).

Uvodno predavanje održano je 10. ožujka 2023. godine u Fakultetskoj vijećnici na FOI-ju. U drugu generaciju studija upisalo se 36 studenata/ica. Dio polaznika studija prisustvovalo je uvodnom predavanju u dvorani (kontaktno), a ostali primjenom videokonferencijskog sustava.

Sve prisutne studentice i studente na otvaranju nastave za drugu generaciju pozdravio je voditelj studija prof. dr. sc. Dragutin Kermek (predsjednik Stručnog vijeća studija, FOI), a zatim su u ime svojih institucija pozdravili prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep (dekanica FOI), prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica (članica Stručnog vijeća studija i predstavnica FFZG) i Gordana Jugo (članica Stručnog vijeća studija i predstavnica CARNET-a). Otvaranju nastave za drugu generaciju studija prisustvovali su i ostali članovi Stručnog vijeća studija prof. dr. sc. Blaženka Divjak (zamjenica predsjednika Stručnog vijeća studija, FOI), prof. dr. sc. Krešimir Pavlina (član Stručnog vijeća studija, FFZG), doc. dr. sc Matija Novak (tajnik studija, FOI), te nastavnici doc. dr. sc Bojan Žugec (FOI) i Jasmin Klindžić (FFZG).

Studenti/ce su tijekom uvodnog predavanja upoznali članove Stručnog vijeća studija i nastavnike na predmetima iz prvog ciklusa nastave. Zatim su bili upoznati s osnovnim informacijama o studiju, izbornim predmetima koji se izvode u pojedinim semestrima i rasporedom nastave po ciklusima za cijeli studij. Radni dio otvaranje nastave počeo je predavanjem na kolegiju „Elektronička obrazovna okruženja“ koje je održao prof. dr. sc. Dragutin Kermek, nakon čega je doc .dr. sc Bojan Žugec održao predavanje na kolegiju „Dizajn nastave u e-okruženju“.

Svim studentima i studenticama 2. generacije studija, kao i nastavnicima želimo uspješan rad na sveučilišnom specijalističkom (poslijediplomskom specijalističkom) studiju "E-učenje u obrazovanju i poslovanju"!