Skip to content Skip to navigation

UPISI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA FOI-ja

Objavljeno: 20.07.2019

U nastavku pročitajte termine upisa na sveučilišni preddiplomski studij Informacijski i poslovni sustavi, sveučilišni preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva te na stručni preddiplomski studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju.

Datumi upisa na sveučilišni prediplomski studij Informacijski i poslovni sustavi:

 • Redoviti studenti rang 1-100, 18.7.2019. u 8 sati
 • Redoviti studenti rang 101-200, 19.7.2019. u 8 sati
 • Redoviti studenti rang 201-285, 22.7.2019. u 8 sati
 • Izvanredni studenti 22.7.2019. u 8 sati
 • Pripadnici hrvatske manjine i iseljenici 22.7.2019. u 8 sati

Na upis je potrebno donijeti:

 • original i kopiju svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima državne mature
 • jednu sliku formata 4*6 cm
 • upisni paket (podiže se u skriptarnici Fakulteta uz predočenje dokaza o uplati, cijena 330 kn) (Primjer za ispunjavanje dokumenata koji se dobivaju u upisnom paketu: Matični list, Upisni list).

Više informacija dostupno je OVDJE.

HODOGRAM UPISA IPS 2019.


Datumi upisa na sveučilišni prediplomski studij Ekomonika poduzetništva:

 • Redoviti studenti rang 1-50, 18.7.2019. u 8 sati
 • Redoviti studenti rang 51-100, 19.7.2019. u 8 sati
 • Redoviti studenti rang 101-120., 22.7.2019. u 8 sati
 • Izvanredni studenti 22.7.2019. u 8 sati
 • Pripadnici hrvatske manjine i iseljenici 22.7.2019. u 8 sati

Na upis je potrebno donijeti:

 • original i kopiju svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima državne mature
 • jednu sliku formata 4*6 cm
 • upisni paket (podiže se na ulazu u Fakultet uz predočenje dokaza o uplati, cijena 330 kn) (Primjer za ispunjavanje dokumenata koji se dobivaju u upisnom paketu: Matični list, Upisni list).

Više informacija dostupno je OVDJE.

HODOGRAM UPISA EP 2019.


Datumi upisa na stručni prediplomski studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju:

 • PITUP centar Križevci 20.7.2019. u 9 sati
 • PITUP centar Sisak 20.7.2019. u 9 sati
 • PITUP centar Zabok 20.7.2019. u 9 sati

PITUP centar Varaždin

 • Redoviti studenti 23.7.2019. u 8 sati
 • Izvanredni studenti 23.7.2019. u 8 sati
 • Pripadnici hrvatske manjine i iseljenici 23.7.2019. u 8 sati

Na upis je potrebno donijeti:

 • original i kopiju svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima državne mature
 • jednu sliku formata 4*6 cm
 • upisni paket (za upise u Varaždinu podiže se u skriptarnici Fakulteta uz predočenje dokaza o uplati, cijena 330 kn), a za upise u Križevcima, Sisku i Zaboku u pojedinom Centru. (Primjer za ispunjavanje dokumenata koji se dobivaju u upisnom paketu: Matični list, Upisni list - redovni, Upisni list - izvanredni).

Više informacija dostupno je OVDJE.

HODOGRAM UPISA PITUP 2019.