Skip to content Skip to navigation

Upisi na studij PITUP

Za upis na stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju (PITUP) mogu se prijaviti pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od 4 godine. Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijske programe (redoviti i izvanredni studij) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:
50%
bodovi temeljem ocjena iz srednje škole
20% Hrvatski jezik
(B razina)
30% Matematika
(B razina)
  • pristupnici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u RH iz predmeta Informatika ili Matematika ili Fizika ili Kemija
  • pristupnici koji su sudjelovali na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Informatika ili Matematika ili Fizika ili Kemija
  • pristupnici koji su predloženi od strane srednje škole iz RH koja je odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja stekla pravo predlaganja najboljih učenika. 
80 redovnih studenata u Varaždinu
1 pripadnici hrvatske manjine i iseljenici
200 izvanrednih studenata:
40 centar Varaždin (od toga je 10 mjesta za studente koji su završili svoje srednjoškolsko obrazovanje prije uvođenja državne mature),
80 centar Zabok
50 centar Sisak,
30 centar Križevci

Prijave na stručni studij PITUP (redoviti studij i izvanredni studij) objavljuju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta i prema Natječaju za upis UNIZG.

  • Datumi upisa biti će objavljeni naknadno
Na upis je potrebno donijeti:
  • original i kopiju svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima državne mature
  • jednu sliku formata 4*6 cm
  • upisni paket (za upise u Varaždinu podiže se u skriptarnici Fakulteta uz predočenje dokaza o uplati, cijena 330 kn), a za upise u Križevcima, Sisku i Zaboku u pojedinom Centru. (Primjer za ispunjavanje dokumenata koji se dobivaju u upisnom paketu: Matični listUpisni list - redovni, Upisni list - izvanredni).
Postupak upisa (centar Varaždin)
Podizanje upisnog paketa u Skriptarnici (kod ulaza na Fakultet uz predočenje potvrde o uplati (330,00 kn))
Prijava i preuzimanje korisničkog računa za studomat u dvorani 7. Obavezno pripremiti upisni broj s portala postani-student.hr
Popunjavanje upisnih obrazaca u dvorani 7
Upis godine na studomatu u dvorani 13
Ovjera ugovora i uplate školarine
Ispis potvrda o studentskom statusu (po potrebi, zdravstveno, studentski dom i sl.) na studomatu u dvorani 7
Predaja dokumenata i obrazaca za upis u dvorani 7: Upisni list, Matični list (sa zaljepljenom slikom), Lista prijavljenih kolegija, Svjedodžba/potvrda o položenim ispitima državne mature
Slikanje za studentske iskaznice u dvorani 13