Skip to content Skip to navigation

Upisi u prvu godinu preddiplomskih studija - jesenski rok

Objavljeno: 01.09.2019

U nastavku pročitajte datume i ostale detalje vezane za upis na preddiplomske studije Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu na jesenskom roku (ak. godina 2019./2020.). 
 

Preddiplomski sveučilišni studiji

 • INFORMACIJSKI I POSLOVNI SUSTAVI (IPS)

Za upis na sveučilišni preddiplomski studij Informacijski i poslovni sustavi (IPS) mogu se prijaviti pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od 4 godine.

DATUM UPISA: 20. rujna 2019. godine u 08:00 sati (referada FOI 1)

Na upis je potrebno donijeti:

 • original i kopiju svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima državne mature

 • jednu sliku formata 4*6 cm

 • upisni paket (podiže se u skriptarnici Fakulteta uz predočenje dokaza o uplati, cijena 330 kn) (Primjer za ispunjavanje dokumenata koji se dobivaju u upisnom paketu: Matični list, Upisni list).

Više o troškovima i postupku upisa pročitajte ovdje.

 • EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA (EP)

Za upis na sveučilišni preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva (EP) mogu se prijaviti pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od 4 godine.

DATUM UPISA: 20. rujna 2019. godine u 08:00 sati (FOI 1, dvorana 7)

Na upis je potrebno donijeti:

 • original i kopiju svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima državne mature

 • jednu sliku formata 4*6 cm

 • upisni paket (podiže se na ulazu u Fakultet uz predočenje dokaza o uplati, cijena 330 kn) (Primjer za ispunjavanje dokumenata koji se dobivaju u upisnom paketu: Matični listUpisni list).

Više o troškovima i postupku upisa pročitajte ovdje

Preddiplomski stručni studij

 • PRIMJENA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU (PITUP)

Za upis na stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju (PITUP) mogu se prijaviti pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od 4 godine.

DATUM UPISA:

 • PITUP centar Križevci 21. rujna 2019. u 09:00 sati

 • PITUP centar Sisak 21. rujna 2019. u 09:00 sati

 • PITUP centar Zabok 21. rujna 2019. u 09:00 sati

 • PITUP centar Varaždin 20. rujna 2019. (FOI 1, dvorana 7)

Na upis je potrebno donijeti:

 • original i kopiju svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima državne mature

 • jednu sliku formata 4*6 cm

 • upisni paket (za upise u Varaždinu podiže se u skriptarnici Fakulteta uz predočenje dokaza o uplati, cijena 330 kn), a za upise u Križevcima, Sisku i Zaboku u pojedinom Centru. (Primjer za ispunjavanje dokumenata koji se dobivaju u upisnom paketu: Matični listUpisni list - redovni, Upisni list - izvanredni).

Više o troškovima i postupku upisa pročitajte ovdje.