Skip to content Skip to navigation

Upisi na studij Informacijski i poslovni sustavi

Za upis na sveučilišni preddiplomski studij Informacijski i poslovni sustavi (IPS) mogu se prijaviti pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od 4 godine. Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijske programe (redoviti i izvanredni studij) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:
35%
bodovi temeljem ocjena iz srednje škole
15% Hrvatski jezik
(A razina)
35% Matematika
(A razina)
15% Informatika
(nije obavezno)
  • pristupnici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u RH iz predmeta Informatika ili Matematika ili Fizika ili Kemija
  • pristupnici koji su sudjelovali na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Informatika ili Matematika ili Fizika ili Kemija
  • pristupnici koji su predloženi od strane srednje škole iz RH koja je odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja stekla pravo predlaganja najboljih učenika. 
300
studenata
285 redovnih studenata
10 izvanrednih studenata
5 stranih studenata

Prijave na sveučilišni studij IPS (redoviti studij i izvanredni studij) obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta.

Upisi se organiziraju prema rednom broju na rang listi

  • 1-100: 20.7.2018.
  • 101-200: 23.7.2018.
  • 201-285, izvanredni studenti i strani studenti: 24.7.2018.
  • Hrvati izvan RH - 26.7.2018.
Na upis je potrebno donijeti:
  • original i kopiju svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima državne mature
  • dvije slike formata 4*6 cm
  • upisni paket (podiže se u skriptarnici Fakulteta uz predočenje dokaza o uplati, cijena 350 kn) (Primjer za ispunjavanje dokumenata koji se dobivaju u upisnom paketu: Indeks, Matični list, Upisni list).
Postupak upisa
Podizanje upisnog paketa u Skriptarnici (kod ulaza na Fakultet uz predočenje potvrde o uplati (350,00 kn))
Prijava i preuzimanje korisničkog računa za studomat u Studentskoj referadi (prizemlje). Obavezno pripremiti upisni broj s portala postani-student.hr
Popunjavanje upisnih obrazaca u dvorani 10
Upis godine na studomatu u dvorani 5 (prizemlje)
Ovjera ugovora i uplate školarine (samo za izvanredne studente!)
Ispis potvrda o studentskom statusu (po potrebi, zdravstveno, studentski dom i sl.) na studomatu ispred studentske referade
Predaja dokumenata i obrazaca za upis u studentskoj referadi: Upisni list, Matični list (sa zaljepljenom slikom), Lista prijavljenih kolegija, Indeks (sa zaljepljenom slikom), original i kopiju svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima državne mature
Slikanje za studentske iskaznice u dvorani 5