Skip to content Skip to navigation

Objavljene rang liste za upis u prvu godinu diplomskih studija

Objavljeno: 23.09.2019

Poštovane kolegice i kolege, u nastavku objavljujemo konačne rang liste za upis u prvu godinu diplomskih studija Ekonomike poduzetništva i Informatike.

KONAČNA RANG LISTA ZA UPIS 1. GODINE DIPLOMSKOG STUDIJA EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

KONAČNA RANG LISTA ZA UPIS 1. GODINE DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE

KONAČNA RANG LISTA ZA UPIS RAZLIKOVNE GODINE DIPLOMSKOG STUDIJA EKONOMIKE PODUZETNIŠTVA

KONAČNA RANG LISTA ZA UPIS RAZLIKOVNE GODINE DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE

Vrijeme i mjesto upisa: 24. rujna 2019., 1. godina diplomski studij Informatike te razlikovna godina (informatika), FOI1, dvorana 10 u 8:00 sati.

Vrijeme i mjesto upisa: 24. rujna 2019., 1. godina diplomski studij Ekonomika poduzetništva te razlikovna godina (Ekonomika poduzetništva), FOI1, dvorana 10 u 10:00 sati.