Skip to content Skip to navigation

Preostala slobodna mjesta za upis na FOI

Prijave za jesenski upisni rok u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija "Informacijski i poslovni sustavi" te "Ekonomika poduzetništva" traju do 19. rujna 2013., rang liste će biti objavljene 20. rujna 2013.

Na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu su od ukupno 280 mjesta na preddiplomskom sveučilišnom studiju „Informacijski i poslovni sustavi“ za jesenski upisni rok preostala 63 slobodna mjesta na redovitom studiju i 4 mjesta na izvanrednom studiju.

Od ukupno 150 mjesta na zajedničkom preddiplomskom sveučilišnom studiju „Ekonomika poduzetništva“ (studij se izvodi u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu) za jesenski upisni rok je preostalo 5 slobodnih mjesta na redovitom studiju i 2 mjesta na izvanrednom studiju.

Od ukupno 260 mjesta na preddiplomskom stručnom studiju „Primjena informacijskih tehnologija u poslovanju“ za jesenski upisni rok su preostala 54 mjesta na izvanrednom studiju (redoviti studij je popunjen).

Prijave za upis na preddiplomske studije u jesenskom upisnom roku također se provode putem Središnjeg prijavnog ureda i portala http://www.postani-student.hr/ (od 22. srpnja do 19. rujna 2013.), a objava konačnih rang lista bit će 20. rujna.

Datumi i postupak kod upisa u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnog studija - jesenski upisni rok

Više informacija o studijima može se naći na internetskim stranicama FOI-a: http://www.foi.unizg.hr/buduci-studenti