Skip to content Skip to navigation

Novosti

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto IV. vrste – SPREMAČICA (1 izvršitelj) na određeno vrijeme od 6 mjeseci s punim radnim vremenom s mogućnošću sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Andreja Hleb.

 
05.10.2017, 15:33

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radno mjesto docenta, (m/ž) u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, grupa predmeta vezana uz mreže računala, operacijske sustave i arhitekturu računala na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 19. rujna 2017. godine, na navedeno radno mjesto odabran dr.sc. Nikola Ivković.

 
02.10.2017, 18:51

Odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 19. rujna 2017. godine Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz informatiku na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo na projektu CRISS u sklopu H2020 se poništava.

 
02.10.2017, 18:47

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora-prvi izbor, za izbor na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog poslijedoktoranda, za izbor dva suradnika u području prirodnih znanosti, za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području prirodnih znanosti, za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području društvenih znanosti i za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području društvenih znanosti.

 
25.09.2017, 16:07

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto IV. vrste – ostala radna mjesta IV. vrste SPREMAČICA (1 izvršitelj) na određeno vrijeme od 6 mjeseci s punim radnim vremenom s mogućnošću sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

 
06.09.2017, 16:21

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto docenta, dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača, dva suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta i jednog suradnika u naslovnom zvanju asistenta.

 
19.07.2017, 15:53

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Tanja  Bunić, mag.oec.

 
17.07.2017, 15:26

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Natječaj za voditelja (m/ž)  Akademskog pjevačkog zbora Fakulteta organizacije i informatike (zborovođa).

 
27.06.2017, 14:46

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora (m/ž), jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača (m/ž) te jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž). 

 
26.06.2017, 12:26

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto I. vrste STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca. 

 
23.06.2017, 14:06

Stranice