Skip to content Skip to navigation

Natječaj

Objavljeno: 19.07.2017

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto docenta, dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača, dva suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta i jednog suradnika u naslovnom zvanju asistenta.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. Jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanu uz IT menadžment, kvalitetu i mjerenja u informatici na Katedri za razvoj IS-a
  2. Jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanu uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode
  3. Jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, za grupu predmeta vezanu uz njemački jezik na Katedri za strane jezike i općeobrazovne discipline
  4. Jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana etika za grupu predmeta vezanu uz etiku na Katedri za organizaciju
  5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanih uz informatiku na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo na projektu CRISS u sklopu H2020 - projekt Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools
  6. Dva suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta, (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ na Katedri za razvoj informacijskih sustava
  7. Jednog suradnika u naslovnom zvanju asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanu uz uvod u operacijske sustave i računalne mreže u poslovanju na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo.

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj pristupnici  pod točkama  1. - 4. i 7.  dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkama 5. i 6. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, prijepis ocjena i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike pod točkama 5. i 6.  je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na diplomskoj razini studija.

Za radna mjesta pod točkama 5. i 6. provest će se psihološko testiranje.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.