Skip to content Skip to navigation

Natječaj

Objavljeno: 26.06.2017

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora (m/ž), jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača (m/ž) te jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž). 

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  • jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz baze podataka, skladišta podataka i poslovnu inteligenciju na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti
  • jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača (m/ž) u području prirodnih znanosti, polje matematika (polovica punog radnog vremena) za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode
  • jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda  (m/ž) u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz opću ekonomiju na Katedri za gospodarstvo

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj pristupnici  su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.