Skip to content Skip to navigation

Novosti

Javni razgovor - Marko Mijač

Dana 17. siječnja 2018. godine pristupnik Marko Mijač ima javni razgovor vezan uz prijavu teme doktorskog rada.

 
20.12.2017, 09:49
Javni razgovor - Daniel Strmečki

Dana 18. siječnja 2018. godine pristupnik Daniel Strmečki ima javni razgovor vezan uz prijavu teme doktorskog rada.

 
20.12.2017, 09:41
Kvalifikacijski doktorski ispit

Objavljen je popis prijavljenih pristupnika kvalifikacijskog doktorskog ispita koji će se održati 13. prosinca 2017. godine.

 
07.12.2017, 09:30
Obrana doktorskog rada

U srijedu, 13. prosinca 2017. godine pristupnik Toni Gržinić branit će doktorski rad.

 
23.11.2017, 08:32
Asistent Boris Tomaš obranio je doktorski rad

U petak 17. studenoga 2017. godine asistent Boris Tomaš obranio je doktorski rad pod naslovom MEDIUM ACCESS CONTROL PROTOCOL FOR VISIBLE LIGHT COMMUNICATION IN VEHICULAR COMMUNICATION NETWORKS /Protokol kontrole pristupa mediju za komunikaciju vidljivim svjetlom u prometnim komunikacijskim mrežama/, izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Nevena Vrčeka i doc. dr. sc. Mate Bobana.

 
21.11.2017, 09:50
13. radionica za doktorande

U petak 17.11.2017. održat će se 13. radionica za doktorande studija Informacijske znanosti Fakulteta organizacije i informatike. U prvom dijelu radionice Doc.dr.sc. Renata Mekovec i Tatjana Zrinski univ.spec.iur održati će predavanje pod nazivom „Zaštita privatnosti u znanstvenim istraživanjima“ u kojem će predstaviti obveze istraživača i istraživačkih ustanova u odnosu na zaštitu osobnih podataka ispitanika u znanstvenim istraživanjima. Nakon kraće pauze doktorski studenti predstaviti će svoje istraživačke ideje. U prilogu je kratki opis pozvanog predavanja te program doktorske radionice.

 
16.11.2017, 10:02
Obrana doktorskog rada

U petak, 17. studenoga 2017. godine pristupnik Boris Tomaš branit će doktorski rad.

 
02.11.2017, 15:21
Objavljen je kalendar održavanja kvalifikacijskih doktorskih ispita

Temeljem članaka 25. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju objavljuje se kalendar održavanja kvalifikacijskih doktorskih ispita.

 
12.10.2017, 09:25
Natječaj za upis na poslijediplomske studije

Objavljeni su natječaji za upis na Poslijediplomski doktorski studij Informacijske i komunikacijske znanosti i upis na Poslijediplomske specijalističke studije (1) Menadžment poslovnih sustava i (2) Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava. Natječaji su otvoreni do 30. studenoga 2017. godine.

Asistentica Katarina Pažur Aničić obranila je doktorski rad

U petak, 1. rujna 2017. godine asistentica Katarina Pažur Aničić je obranila doktorski rad pod naslovom Supporting higher education graduates' early careers: strategic framework and maturity model for the field of information and communication technologies/Podrška diplomantima u ranom razvoju karijera: strateški okvir i model zrelosti za područje informacijsko-komunikacijskih tehnologija/, izrađenog pod mentorstvom prof.dr.sc. Blaženke Divjak i izv.prof.dr.sc. Same Pavlina.

 
02.09.2017, 00:13

Stranice