Skip to content Skip to navigation

Natječaj za upis na poslijediplomske studije

Objavljeni su natječaji za upis na Poslijediplomski doktorski studij Informacijske i komunikacijske znanosti i upis na Poslijediplomske specijalističke studije (1) Menadžment poslovnih sustava i (2) Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava. Natječaji su otvoreni do 30. studenoga 2017. godine.

Prijavi na natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij treba priložiti:

  1. ovjerene prijepise (preslike) diplome i svjedodžbe preddiplomskog i diplomskog (ili dodiplomskog) studija
  2. ovjereni prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog (ili dodiplomskog) studija svih predmeta ili dopunska isprava o studiju (samo pristupnici koji nisu završili studij na Fakultetu organizacije i informatike)
  3. dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika
  4. rodni list i dokaz o državljanstvu
  5. životopis
  6. motivacijsko pismo s prijedlogom o području istraživanja.

Prijavi se mogu, ali ne moraju, priložiti i preporuke profesora i/ili mogućeg mentora i popis objavljenih radova.

Natječaj možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Natječaj

Kontakt: pdsreferada@foi.hr, 042 390 808