Skip to content Skip to navigation

Obrana doktorskog rada

Objavljeno: 02.11.2017

U petak, 17. studenoga 2017. godine pristupnik Boris Tomaš branit će doktorski rad.

Na temelju članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 104. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, članka 44.Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju u FOI i odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike od 31. listopada 2017. godine

BORIS TOMAŠ

branit će doktorski rad

MEDIUM ACCESS CONTROL PROTOCOL FOR VISIBLE LIGHT COMMUNICATION IN VEHICULAR COMMUNICATION NETWORKS

/Protokol kontrole pristupa mediju za komunikaciju vidljivim svjetlom u prometnim komunikacijskim mrežama/

u petak, 17. studenoga 2017. godine u 10:00 sati na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Pavlinska 2, - Vijećnica (III kat) pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Dr.sc. Dragutin Kermek, redoviti profesor na Fakultetu organizacije i informatike, predsjednik
  2. Dr.sc. Mario Cifrek, redoviti profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, član
  3. Dr.sc. Ivan Magdalenić, docent na Fakultetu organizacije i informatike, član
  4. Dr.sc. Tonimir Kišasondi, docent na Fakultetu organizacije i informatike, zamjena člana