Skip to content Skip to navigation

Asistentica Katarina Pažur Aničić obranila je doktorski rad

Objavljeno: 02.09.2017

U petak, 1. rujna 2017. godine asistentica Katarina Pažur Aničić je obranila doktorski rad pod naslovom Supporting higher education graduates' early careers: strategic framework and maturity model for the field of information and communication technologies/Podrška diplomantima u ranom razvoju karijera: strateški okvir i model zrelosti za područje informacijsko-komunikacijskih tehnologija/, izrađenog pod mentorstvom prof.dr.sc. Blaženke Divjak i izv.prof.dr.sc. Same Pavlina.

Katarina Pažur Aničić je obranila doktorski rad s pohvalom summa cum laude pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Dr.sc. Vjeran Strahonja, redoviti profesor u trajnom zvanju  na Fakultetu organizacije i informatike, predsjednik
  2. Dr.sc. Diana Šimić, redovita profesorica na Fakultetu organizacije i informatike, članica
  3. Dr.sc. Jacqueline A. Stefkovich, redovita profesorica na Pennsylvania State University - College of Education (SAD), članica

Čestitke!