Skip to content Skip to navigation

Javni razgovor - Marko Mijač

Objavljeno: 20.12.2017

Dana 17. siječnja 2018. godine pristupnik Marko Mijač ima javni razgovor vezan uz prijavu teme doktorskog rada.

Dana 17. siječnja 2018. godine s početkom u 09:00 sati u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2 održat će se

J A V N I   R A Z G O V O R

pristupnik

MARKO MIJAČ

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Zlatko Stapić, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Ljiljana Šerić, članica
  3. prof. dr. sc. Dragutin Kermek, član

vezano za prijavu teme doktorskog rada pod naslovom:

DESIGN AND EVALUATION OF REFRAME SOFTWARE FRAMEWORK TO IMPROVE THE MANAGEMENT OF REACTIVE DEPENDENCIES IN DEVELOPMENT OF OBJECT-ORIENTED APPLICATIONS /Oblikovanje i evaluacija softverskog okvira REFRAME za unaprjeđenje upravljanja reaktivnim ovisnostima u razvoju objektno-orijentiranih aplikacija/