Skip to content Skip to navigation

Novosti

Temeljem članaka 25. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju objavljuje se kalendar održavanja kvalifikacijskih doktorskih ispita.

 
12.10.2017, 09:25

Objavljeni su natječaji za upis na Poslijediplomski doktorski studij Informacijske i komunikacijske znanosti i upis na Poslijediplomske specijalističke studije (1) Menadžment poslovnih sustava i (2) Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava. Natječaji su otvoreni do 30. studenoga 2017. godine.

U petak, 1. rujna 2017. godine asistentica Katarina Pažur Aničić je obranila doktorski rad pod naslovom Supporting higher education graduates' early careers: strategic framework and maturity model for the field of information and communication technologies/Podrška diplomantima u ranom razvoju karijera: strateški okvir i model zrelosti za područje informacijsko-komunikacijskih tehnologija/, izrađenog pod mentorstvom prof.dr.sc. Blaženke Divjak i izv.prof.dr.sc. Same Pavlina.

 
02.09.2017, 00:13

U petak, 1. rujna 2017. godine pristupnica Katarina Pažur Aničić branit će doktorski rad.

 
24.07.2017, 15:12

Edukacije će pokrivati aktualna područja kao što je Internet stvari, nove tehnike dizajna korisničkog iskustva, dizajn web kompetitivnih web sučelja, razvoj menadžerskih i poduzetničkih vještina, primjene analitika i prediktivna analitika. Prijave su krenule pa stoga požurite jer su mjesta ograničena!

U okviru doktorskog studija Informacijske znanosti, u utorak, 04. srpnja 2017. godine održan je 2. od ukupno 4 modula u sklopu radionice za mentore.

 
06.07.2017, 08:23

U petak, 07. srpnja 2017. godine pristupnik Andrija Bernik branit će doktorski rad.

 
23.06.2017, 13:37

U utorak, 6. lipnja 2017. godine u okviru doktorskog studija Informacijske znanosti započeo je 1. modul od ukupno 4 radionica za mentore.

 
07.06.2017, 14:11

Dana 11. srpnja 2017. godine pristupnik Dino Alagić ima javni razgovor vezan uz prijavu teme doktorskog rada.

 
05.06.2017, 09:33

Poštovane kolegice i kolege! Željeli bismo Vas obavijestiti da će se u petak, 26. svibnja u 16.00 h u Vijećnici Fakulteta (Pavlinska 2, 2. kat) održati zanimljivo pozvano predavanje otvorenoga tipa prof.dr.sc. Victorie Appatove sa Sveučilišta Cincinnati, Ohio, SAD pod naslovom  “Effective Learning Environment: How does it change in a new Technological Era?”. Izvodite će se putem Skype-a na engleskom jeziku.

 
24.05.2017, 15:50

Stranice