Skip to content Skip to navigation

Upisi u prvu godinu diplomskih studija

Objavljeno: 11.09.2019

U nastavku pročitajte sve važne informacije vezane za upis u prvu godinu Diplomskog sveučilišnog studija informatike i Diplomskog sveučilišnog studija Ekonomike poduzetništva. Rang liste su objavljene ovdje.

 

 

UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA INFORMATIKE

  • Diplomski studij Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI)
  • Diplomski studij Organizacija poslovnih sustava (OPS)
  • Diplomski studij Baze podataka i baze znanja (BPBZ)
  • Diplomski studij Informatika u obrazovanju (IO)

Upisna kvota je ukupno 220 studenata (185 redovnih, 30 izvanrednih, 5 stranih studenata).

DATUMI UPISA:

Do 19. rujna 2019. godine potrebno je predati prijavu za diplomski studij s potrebnom dokumentacijom u studentsku referadu (studenti preddiplomskih studija Fakulteta organizacije i informatike moraju imati položene sve ispite i predanu prijavnicu za upis diplomskog studija, a zadnji dan predaje prijave je 19. rujna 2019.).

Napomena: Studenti razlikovne godine diplomskih studija, koji su stekli uvjete za upis u prvu godinu diplomskog studija, obavezni su do 19. rujna 2019. godine predati prijavu za upis na prvu godinu diplomskog studija uz popratnu dokumentaciju koja je navedena na web stranici (na prijavi obavezno označiti želi li student upisati diplomski studij u statusu redovitog ili izvanrednog studenta).

Rang liste će biti objavljene 23. rujna 2019. godine, a upisi će se obavljati 24. rujna 2019. godine u 8:00 sati.

Više o prijavi na natječaj, školarini i uvjetima upisa pogledajte ovdje.

 

UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

Upis na studij je mogući s preddiplomskog studija Ekonomika poduzetništva, zatim s preddiplomskog studija Ekonomskog fakulteta iz Osijeka koji se već nekoliko godina u kontinuitetu izvodi u Varaždinu, ali i sa svih ostalih preddiplomskih studija koji se izvode na Ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj, te svih ostalih preddiplomskih studija koji nisu u području ekonomije, ali imaju orijentaciju prema društvenim znanostima. Npr. PDS na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, ali uz potrebu polaganja razlikovnih ispita zavisno od završenog preddiplomskog studija.

Studenti preddiplomskog stručnog studija PITUP (FOI) kao i sve osobe koje su završile srodni preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani studij na nekom drugom učilištu u RH ili inozemstvu prije upisa na diplomske studije informatike moraju upisati razlikovnu godinu sukladno Odluci o uvjetima upisa razlikovne godine diplomskih studija.
Upisna kvota je ukupno 105 studenata (90 redovnih, 15 izvanrednih).

DATUMI UPISA:

Do 19. rujna 2019. godine potrebno je predati prijavu za diplomski studij s potrebnom dokumentacijom u studentsku referadu (studenti preddiplomskih studija Fakulteta organizacije i informatike moraju imati položene sve ispite i predanu prijavnicu za upis diplomskog studija, a zadnji dan predaje prijave je 19. rujna 2019.).

Napomena: Studenti razlikovne godine diplomskih studija, koji su stekli uvjete za upis u prvu godinu diplomskog studija, obavezni su do 19. rujna 2019. godine predati prijavu za upis na prvu godinu diplomskog studija uz popratnu dokumentaciju koja je navedena na web stranici (na prijavi obavezno označiti želi li student upisati diplomski studij u statusu redovitog ili izvanrednog studenta).

Rang liste će biti objavljene 23. rujna 2019. godine, a upisi će se obavljati 24. rujna 2019. godine u 11:00 sati.

Više o prijavi na natječaj, školarini i uvjetima upisa pogledajte ovdje.