Skip to content Skip to navigation

Upis studenata na diplomske studije

Objavljeno: 28.07.2020

Poštovane studentice i studenti, prijave i upisi u prvu godinu diplomskih studija odvijaju se na daljinu u sustavu FOI Upisi. Prijave za upis u sustavu FOI Upisi bit će otvorene od 20. kolovoza 2020. u 8.00 sati do 21. rujna 2020. u 15.00 sati, a detaljne upute bit će objavljene naknadno. Više detalja pročitajte u nastavku.

Sva potrebna dokumentacija šalje se poštom nakon prijave za upis u sustavu i treba biti zaprimljena na Fakultetu najkasnije do 21. rujna 2020.

Studenti preddiplomskih studija Fakulteta organizacije i informatike moraju imati položene sve ispite, predan ovjereni obrazac B te u sustavu FOI Upisi predanu prijavu za upis na diplomski studij.

Napomena: Studenti razlikovne godine diplomskih studija koji su stekli uvjete za upis u prvu godinu diplomskog studija također su obavezni prijaviti se za upis u prvu godinu diplomskog studija u sustavu FOI Upisi i poslati svu dokumentaciju kao i ostali pristupnici.

Rang-lista za upis bit će objavljena 22. rujna 2020. u 14.00 sati na web stranicama Fakulteta.

Upis u prvu godinu diplomskog studija u sustavu FOI Upisi bit će otvoren 23. rujna 2020. od 08.00 do 15.00 sati.

Uz prijavu u sustavu FOI Upisi obavezno se prilaže:

 • fotografija osobne iskaznice s obje strane
 • dokaz o uplati naknade troškova postupka verifikacije dokumenata i izdavanja rješenja o prijelazu na FOI za studente s drugih visokih učilišta u iznosu od 200,00 kn (primjer pod Školarina) – plaćanje je moguće i karticama direktno u sustavu FOI Upisi preko sustava WSPay

Nakon prijave u sustavu FOI Upisi obavezno se poštom šalje sljedeća dokumentacija:

 • obrazac Prijava za upis (preuzet iz sustava FOI Upisi)
 • svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju ili potvrda o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) ili potvrda o predanom završnom radu u referadu (samo studenti drugih visokih učilišta)
 • prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija (izvornik ili ovjerena preslika)
 • omotnica (A4) s točnom adresom pristupnika i poštanskom markom u vrijednosti od 10 kn

Tijekom postupka upisa u sustavu FOI Upisi obavezno se prilaže:

 • digitalna osobna fotografija
 • fotografija vlastoručnog potpisa
 • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kn (i školarine) – plaćanje je moguće i karticama direktno u sustavu FOI Upisi preko sustava WSPay

Za dovršetak postupka upisa obavezno se poštom šalje:

 • ugovor u studiranju (preuzet iz sustava FOI Upisi)
 • potvrda o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) – ako nije dostavljena prilikom prijave za upis

Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali se u natječajnom roku nije upisao, gubi pravo na upis.

VAŽNO! Pristupnici koji upisuju razlikovnu godinu, a nisu do sada bili studenti Fakulteta organizacije i informatike mogu tijekom cijele godine predati gore navedene dokumente radi provedbe provjere da li zadovoljavaju uvjete za upis u razlikovnu godinu.