Skip to content Skip to navigation

Objavljeni su preliminarni rasporedi nastave u ak. godini 2019./2020.

Objavljeno: 13.09.2019

Objavljeni su preliminarni rasporedi za preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te za stručni studij PITUP Varaždin.

Raspored se prikazuje tjedno za odabrani studij, godinu studija i grupu. Studenti mogu provjeriti pripadnost grupi odabirom opcije Objašnjenje grupa. Budući da su upisi u još u tijeku, grupe će biti definirane najkasnije do 20. rujna 2019. godine. Raspored ne uključuje termine laboratorijskih vježbi - termine studenti dogovaraju s predmetnim nastavnicima u početnom tjednu nastave.

Raspored za PITUP centre (Križevci, Sisak, Zabok) su objavljeni ovdje.

Raspored nastave objavljen je u aplikaciji Nastava.

Nastava na sveučilišnim preddiplomskim studijima počinje u ponedjeljak 23. rujna 2019., a na stručnom studiju PITUP i sveučilišnim diplomskim studijima u ponedjeljak 30. rujna 2019. godine.