Skip to content Skip to navigation

Objavljeni su preliminarni rasporedi nastave za ljetni semestar 2018./19.

Objavljeno: 18.02.2019

Objavljeni su preliminarni rasporedi za preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te za stručni studij PITUP. Raspored nastave objavljen je u aplikaciji nastava.foi.hr.

Raspored se prikazuje tjedno za odabrani studij, godinu studija i grupu. Studenti mogu provjeriti pripadnost grupi odabirom opcije Objašnjenje grupa. Budući da su upisi u još u tijeku, grupe će biti definirane najkasnije do 22. veljače 2019. godine.

Raspored ne uključuje termine laboratorijskih vježbi - termine studenti dogovaraju s predmetnim nastavnicima u početnom tjednu nastave.

Nastava na sveučilišnim preddiplomskim počinje u ponedjeljak 25. veljače 2019., a na stručnom studiju PITUP i sveučilišnim diplomskim studijima u ponedjeljak 4. ožujka 2019. godine.