Skip to content Skip to navigation

Objavljeni su preliminarni rasporedi nastave

Objavljeno: 11.09.2018

Objavljeni su preliminarni rasporedi za preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te za stručni studij PITUP Varaždin.

Raspored se prikazuje tjedno za odabrani studij, godinu studija i grupu. Studenti mogu provjeriti pripadnost grupi odabirom opcije Objašnjenje grupa. Pošto su upisi u još u tijeku, grupe će biti definirane najkasnije do 22. rujna 2018. godine
Raspored ne uključuje termine laboratorijskih vježbi - termine studenti dogovaraju s predmetnim nastavnicima u početnom tjednu nastave.
Raspored za PITUP centre (Križevci, Sisak, Zabok) bit će objavljeni naknadno.

Raspored nastave objavljen je u aplikaciji Nastava.

Nastava na sveučilišnim preddiplomskim studijima počinje u ponedjeljak 24. rujna 2018., a na stručnom studiju PITUP i sveučilišnim diplomskim studijima u ponedjeljak 1. listopada 2018. godine.