Skip to content Skip to navigation

Objavljeni su preliminarni rasporedi nastave

Objavljeno: 16.09.2016

Objavljeni su preliminarni rasporedi za preddiplomske i diplomske sveučilišne te za stručni studij PITUP Varaždin. 

Raspored ne uključuje termine laboratorijskih vježbi - termine studenti dogovaraju s predmetnim nastavnicima u početnom tjednu nastave.

Raspored nastave objavljen je u aplikaciji Nastava.

Nastava na sveučilišnim preddiplomski i diplomskim studijima počinje 26. rujna 2016., a na stručnom studiju PITUP 3. listopada 2016. godine.