Skip to content Skip to navigation

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022.

Objavljeno: 17.06.2022
Natječaj Rektorova nagrada

U tijeku je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./ 2022. Rok za prijavu na Natječaj je četvrtak, 30. lipnja 2022., do 16:00 sati.

Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022. Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.

Također podsjećamo na Odluku dekana Fakulteta organizacije i informatike, prema kojoj se studenti prijavljeni za Rektorovu nagradu, a koji dobiju najmanje 70 posto bodova od ukupnog broja bodova u postupku evaluacije studentskih radova za dodjelu Rektorove nagrade, direktno predlažu dekanu za dodjelu Dekanove nagrade. Uz to, mentorima i studentima koji zadovolje navedeni uvjet omogućava se pokrivanje troškova objave znanstvenog rada koji će obuhvatiti znanstveno- istraživačke rezultate ostvarene u okviru rada kandidiranog za Rektorovu nagradu.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade 2021./22.

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade - pročišćeni tekst

Odluka_Kriteriji za Rektorovu nagradu_2021./22.

Rektorova nagrada 2022. - vremenski plan

Povjerenstvo za evaluaciju studentskih radova za dodjelu Rektorove nagrade 2021./22.