Skip to content Skip to navigation

Ljetna praksa na Sveučilištu u Cincinnatiju

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Cincinnatiju (University Of Cincinnati) traži studente za rad u njihovom uredu od 3. lipnja do 26. srpnja 2019. u svrhu izrade video i tiskanih materijala za njihov ured. Rok za prijavu je 1. veljače 2019. godine.

Strani studenti radit će zajedno sa studentima Sveučilišta u Cincinnatiju.
Stranim studentima Sveučilište u Cincinnatiju će osigurati smještaj i prehranu, a trošak prijevoza i vize snose sami.
Sva pitanja i prijavu molimo uputiti Natalie Ochmann: natalie.ochmann@uc.edu.
Više uputa o prijavi kao i opis posla dostupno je na linku.

Rok za prijavu je 1. veljače 2019. godine.

Kontakt za informacije i pomoć kod prijave:

Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja
FOI 1, 1. kat, kabinet 56 (pokraj dv. 4)
Email: international@foi.hr, Tel: 042 390 826