Skip to content Skip to navigation

Datumi i postupak upisa u 1. godinu studija FOI – jesenski upisni rok

Objavljeno: 21.09.2018

Objavljeni su datumi i postupak kod upisa u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Informacijski i poslovni sustavi i Ekonomika poduzetništva, te stručnog studija Primjena informacijske tehnologije u poslovanju.

Datumi i postupak kod upisa u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija "Informacijski i poslovni sustavi"

Datumi i postupak kod upisa u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija "Ekonomika Poduzetništva"

Datumi i postupak kod upisa u 1. godinu stručnog studija "Primjena informacijske tehnologije u poslovanju"

Poštovane buduće studentice i studenti prve godine redovnog i izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija!

Molimo vas da troškove upisnog paketa te prve rate školarine ukoliko se radi o izvanrednim studentima ili redovnim studentima koji plaćaju školarinu, uplatite putem naloga za plaćanje u banci, pošti, FINA-i ili internet bankarstvom prije dolaska na upise kako naknadno ne biste trebali odlaziti u banku, poštu, FINA-u.

Prilikom upisa potrebno je popuniti Matični list. Pozivamo studente da isprintan i popunjen Matični list donesu na upise. Primjer popunjenog Matičnog lista možete pronaći na linku. Uz to, pozivamo vas da popunite Anketu – Promo aktivnosti – kako bismo pratili vaše interese i kontinuirano unaprijeđivali komunikaciju prema studentima.

Za sve uplate IBAN Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin je HR1023600001101741225, model HR00, poziv na broj OIB studenta. Dokaz o uplati potrebno je donijeti na upise.

Studenti PITUP-a centar Zabok, osim upisnog paketa i prve rate školarine, plaćaju Pučkom otvorenom učilištu u Zaboku i troškove organizacije studija u iznosu od 1.586,00 kn za upis u prvu godinu. Sugeriramo da studenti prije dolaska na upise navedeni iznos uplate na račun Pučkog otvorenog učilišta, Zabok, IBAN: HR7623600001101267065, model HR00, poziv na broj OIB studenta.

NAPOMENA:

U vrijeme upisa u prvu godinu studija (22. rujan 2018. godine) studentska referada će za ostale studente raditi u terminu od 8 - 9 sati (za potrebe ispisa sa studija, ovjeravanje potvrda i ostalo).

DOBRO JE ZNATI:

Fakultet organizacije i informatike od akad.godine 2018./2019. ukida korištenje studentskog indeksa. Službena studentova isprava je studentska iskaznica poznatija kao iksica.