Skip to content Skip to navigation

Datumi i postupak upisa u 1. godinu studija FOI - ljetni upisni rok

Objavljeno: 06.07.2016

Objavljeni su datumi i postupak kod upisa u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija "Informacijski i poslovni sustavi" i "Ekonomika poduzetništva", te stručnog studija "Primjena informacijske tehnologije u poslovanju".

 

Poštovane studentice i studenti prve godine redovnog i izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija! Molimo vas da troškove upisnog paketa te prve rate školarine ukoliko se radi o izvanrednim studentima ili redovnim studentima koji plaćaju školarinu, uplatite putem naloga za plaćanje u banci, pošti, FINA-i ili internet bankarstvom prije dolaska na upise kako naknadno ne biste trebali odlaziti u banku, poštu, FINA-u. 

Za sve uplate IBAN Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin je HR1023600001101741225, model HR00, poziv na broj OIB studenta. Dokaz o uplati potrebno je donijeti na upise.

Studenti PITUP-a centar Zabok, osim upisnog paketa i prve rate školarine, plaćaju Pučkom otvorenom učilištu u Zaboku i troškove organizacije studija u iznosu od 1.586,00 kn za upis u prvu godinu. Sugeriramo da studenti prije dolaska na upise navedeni iznos uplate na račun Pučkog otvorenog učilišta, Zabok, IBAN: HR7623600001101267065, model HR00, poziv na broj OIB studenta.

Napomena:

U vrijeme upisa u prvu godinu studija (22. do 27. srpnja 2016.) studentska referada će za ostale studente raditi u terminu od 8 - 9 sati (za potrebe ispisa sa studija, ovjeravanje potvrda i ostalo).