Skip to content Skip to navigation

Pomoć korisnicima

Želite rezervirati građu ili produžiti zaduženja? Trebate uslugu međuknjižnične posudbe? Obratite nam se na info pultu knjižnice, nazovite nas ili pošaljite upit. Podijelite s nama vaše mišljenje na knjiznica@foi.unizg.hr

Edukacija korisnika

Knjižnica organizira radionice za korisnike. Radionice obuhvaćaju upućivanje u pravila korištenja knjižnice, upoznavanje s knjižničnim uslugama i knjižničnim zbirkama, samostalno pronalaženje, vrednovanje i korištenje literature, pronalaženje literature na policama, upućivanje u pravila korištenja knjižnice, čitaonice, računalne radionice i opreme knjižnice, pretraživanje mrežnog kataloga knjižnice FOI-ja te kataloga drugih knjižnica, pretraživanje dostupnih baza podataka i repozitorija.

Radionice mogu biti individualne ili grupne, održavaju se u knjižnici, u sklopu pojedinih predmeta ili na zahtjev samih korisnika.

Obavijesti o vremenu održavanja radionica oglašavaju se na mrežnoj stranici knjižnice.

Pozivamo korisnike knjižnice da nam se slobodno obrate zatrebaju li bilo kakav oblik pouke ili pomoći.

 
Da. Posuđenu građu možete vratiti osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu Knjižnice (FOI Knjižnica, Pavlinska 2, 42000 Varaždin).
 
Rok posudbe određuje knjižnica iz koje je građa posuđena.
 
Međuknjižnična posudba naplaćuje se prema važećem cjeniku knjižnice iz koje se građa posuđuje. Naplaćuje se u računovodstvu Fakulteta, prije preuzimanja posuđene građe. 
 
Literaturu koju ne posjeduje knjižnica FOI korisnik može posuditi u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Metel Ožegović" Varaždin, Franjevački trg 4 ili u nekoj drugoj knjižnici kojoj gravitira.Korisnik može koristiti Uslugu međuknjižnične posudbe iz knjižnica u Hrvatskoj i inozemstvu.
 
U slučaju gubitka ili oštećenja posuđene građe korisnik je dužan nabaviti istovjetan primjerak građe. Ukoliko građe nema na tržištu korisnik je dužan podmiriti dugovanje novčanim iznosom u visini nabavne vrijednosti te građe.
 
Svaki član knjižnice FOI ima korisnički račun. Korisničkom računu se pristupa na katalogu knjižnice koristeći osobni AAI identitet te se prati  trenutno zaduženje, ranije čitano, može se rezervirati građa ili produžiti rok posudbe zaduženoj građi.
 
Za pretraživanje mrežnog kataloga knjižnice poslužite se jednostavnim uputama za korisnike. 
 
Korisnicima je u knjižnici na raspolaganju sva knjižnična građa. Iznimno, izvan knjižnice se ne posuđuje rijetka, vrijedna i vrlo tražena građa.
 
Da. Cjelokupan fond knjižnice je obrađen i pretraživ u mrežnom katalogu knjižnice.
 
Korisnicima se naplaćuje zakasnina prema važećem Cjeniku knjižnice.
 
Korisnici koji zadržavaju građu duže od utvrđenih rokova dobivaju pismene opomene na kućnu adresu. Prekoračenje roka posudbe naplaćuje se prema cjeniku knjižnice.
 
Ukoliko korisnik ne preuzme rezerviranu građu u propisanom roku rezervacija se poništava, a građa se posuđuje sljedećem korisniku.
 
Nakon obavijesti korisnik preuzima građu u roku od dva radna dana. 
 
Knjižničar obavještava korisnika da je rezervirani primjerak slobodan.
 
Knjižničnu građu korisnik može rezervirati osobno u knjižnici, telefonom, e-mail-om ili iz mrežnog kataloga knjižnice. 
 
Građu koja trenutno nije raspoloživa korisnik može rezervirati. 
 
Korisnik može produžiti rok zaduženja građe osobno u knjižnici, telefonom, e-mail-om ili iz mrežnog kataloga knjižnice. 
 
Rok zaduženja može se produžiti jednom, na 15 dana, ukoliko nema rezervacije drugog korisnika. 
 
Knjige se posuđuju na rok od 30 dana. Često korištena literatura potrebna za pisanja seminarskih radova i eseja posuđuje se na kraći rok prema procjeni knjižničara.
 
Članstvo u knjižnici je besplatno.
 
Student prestaje biti član knjižnice završetkom studija, a djelatnik Fakulteta prestankom radnog odnosa na Fakultetu.
 
Član knjižnice postaje se upisom u knjižnicu. Za upis studenata potrebna je studentska iskaznica. Za upis studenata doktorskog studija potreban je indeks.