Skip to content Skip to navigation

Usluge knjižnice

Tradicionalne i mrežne usluge knjižnice FOI razvijene su na temelju potreba njezinih korisnika. Cilj mrežnih usluga je omogućiti korisnicima pristup relevantnim informacijama s bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme.

Članstvo u knjižnici

Članovi Knjižnice mogu biti studenti, zaposlenici i vanjski suradnici Fakulteta.
Članstvo u Knjižnici je besplatno.
Studentima je za učlanjenje potrebna studentska iskaznica.
Članstvo u Knjižnici prestaje završetkom studija, ispisom sa studija, prestankom radnog odnosa ili umirovljenjem.
Svi podaci o korisnicima su povjerljivi podaci i podliježu Zakonu o zaštiti osobnih podataka.
Učlanjenjem u Knjižnicu između korisnika i Knjižnice uspostavlja se ugovorni odnos čiji je sadržaj reguliran Pravilnikom o radu Knjižnice.

Podrška studentima s invaliditetom

Ova usluga namijenjena je isključivo studentima s invaliditetom. Za korištenje usluge Podrška SSI molimo studente da se jave voditeljici knjižnice ili na e-mail knjiznica@foi.unizg.hr.

Usluga posudbe knjižnične građe

Knjižničnu građu korisnik posuđuje na rok od 30 dana, uz mogućnost produženja od 15 dana, ukoliko nema rezervacije drugog korisnika. Vanjski korisnici posuđuju građu u dogovoru i prema procjeni voditelja knjižnice.

VAŽNO! Usluga posudbe je ugrožena kada korisnici zadržavaju građu duže od dogovorenih rokova čime štete ostalim korisnicima.

Pretraživanje mrežnog kataloga knjižnice

Javno dostupni mrežni katalog knjižnice FOI (OPAC - Online Public Access Catalog) dostupan je s bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme te pruža informacije o fondu knjižnice i raspoloživosti primjeraka. Omogućava jednostavno i složeno pretraživanje uz postavljanje željenih kriterija. Na katalogu knjižnice možete pristupiti svom korisničkom računu, znanstvenim bazama podataka, portalu hrvatskih znanstvenih časopisa - HRČAK i sustavu MOODLE.

Rezervacija knjižnične građe

Knjižničnu građu korisnik može rezervirati osobno, telefonom, elektroničkom poštom (knjiga@foi.unizg.hr) ili direktno iz mrežnog kataloga knjižnice. Obavijest o rezervaciji tražene građe korisnik dobiva radnim danom u roku od 24 sata. Knjižničar obavještava korisnika o slobodnom primjerku. Rok za preuzimanje rezervirane građe je dva (2) radna dana po primitku obavijesti. Ako korisnik ne preuzme knjigu u propisanom vremenu građa se posuđuje sljedećem korisniku. Korisnik rezervaciju može otkazati.

Produženje roka zaduženja

Po isteku zaduženja od 30 dana korisnik može produžiti rok zaduženja na 15 dana samo ukoliko nema rezervacije drugog korisnika. Korisnik može produžiti rok zaduženja osobno u knjižnici, telefonom, e-mail-om knjiga@foi.unizg.hr ili iz mrežnog kataloga knjižnice.

Povrat knjižnične građe

Vratite zaduženu literaturu osobno ili poštanskom pošiljkom, preporučeno, na adresu Knjižnice (FOI Knjižnica, Pavlinska 2, 42000 Varaždin).

Korištenje čitaonice

Čitaonica knjižnice namijenjena je za tihi rad kao i za timski rad. Korisnicima je u čitaonici dostupna sva knjižnična građa u otvorenom pristupu.

Korištenje računalne radionice

U računalnoj radionici korisnicima su na raspolaganju stolna računala s besplatnim pristupom internetu. Korisnici se također mogu služiti vlastitim prijenosnim računalom te je za njih osiguran pristup na bežičnu mrežu FOI.

Međuknjižnična posudba

Usluga posudbe knjižnične građe iz knjižnica u Hrvatskoj i inozemstvu, namijenjena je svim korisnicima knjižnice. Korisnik popunjava obrazac za međuknjižničnu posudbu dobiven od knjižničara. Naknada za posudbu naplaćuje se prema važećem cjeniku knjižnice iz koje se građa posuđuje, a uplaćuje se u računovodstvu Fakulteta prije preuzimanja posuđene građe. Rok posudbe određuje knjižnica koja građu posuđuje.

Pohranjivanje radova u Repozitorij Fakulteta organizacije i informatike na DABRU

Djelatnici Fakulteta Knjižnici dostavljaju bibliografske podatke svojih radova za unos u Repozitorij Fakulteta organizacije i informatike na DABRU. E-mail za dostavu radova je knjiga@foi.unizg.hr.

Pohranjivanje radova u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju CROSBI

Djelatnici Fakulteta Knjižnici dostavljaju bibliografske podatke svojih radova za unos u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju CROSBI. E-mail za dostavu radova je knjiga@foi.unizg.hr.

Bibliometrijske usluge

Djelatnicima Fakulteta organizacije i informatike namijenjene su bibliometrijske usluge. Knjižnica izrađuje:
  • potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika u relevantnim bazama podataka
  • potvrdu o zastupljenosti časopisa za potrebe uredništva znanstvenog časopisa Fakulteta.

Zastupljenost, odnosno indeksiranost znanstvenih radova provjerava se u relevantnim bazama podataka propisanim Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost i dodatnim Smjernicama Matičnih odbora o izradi Izvješća za znanstveni izbor.

Za dobivanje potvrde potrebno je Knjižnici uputiti zahtjev e-mailom knjiga@foi.unizg.hr.

Knjižnica u roku od 10 radnih dana izrađuje potvrdu i ispis dokaza iz baza podataka.

Digitalizacija u knjižnici

Korisnici knjižnice imaju mogućnost samostalno i besplatno koristiti skener postavljen u čitaonici uz računalo mrežnog kataloga knjižnice.

Digitalizacija na zahtjev

Korisnici kojima je potrebno poglavlje ili članak, koji nisu digitalni ili digitalizirani, šalju zahtjev na e-mail knjiga@foi.unizg.hr. Knjižnica u najkraćem roku dostavlja digitalizirane materijale u .pdf formatu na korisnikovu e-mail adresu.

Edukacija korisnika

Knjižnica za svoje korisnike organizira radionice koje se odnose na edukaciju vezanu uz informacijsku pismenost te pronalaženje i vrednovanje izvora informacija. Radionice mogu biti individualne i grupne, ovisno o interesu korisnika. Pozivamo korisnike da nam se obrate zatrebaju li bilo kakav oblik pouke.

Korisnički račun

Upisom u knjižnicu svaki korisnik otvara svoj korisnički račun kojem pristupa koristeći svoj AAI identitet. Korisnički račun služi za praćenje trenutnih i prijašnja zaduženja. Ukoliko je član drugih knjižnica u sustavu Metel tada na jednom mjestu može pratiti svoja zaduženja u tim knjižnicama.

Novi naslovi u knjižnici

Nove naslove možete vidjeti:

Bilten prinova

Bilten prinova donosi pregled nabavljene građe u protekla tri mjeseca.

Korištenje knjižnične aplikacije metLib

Aplikacija metLib namijenjena je svim korisnicima knjižnice. Korisnici mogu pretraživati mrežni katalog Knjižnice FOI-ja, vidjeti svoju digitalnu iskaznicu, svoj korisnički profil unutar kojega se nalazi prikaz knjiga koje trenutno čitaju, arhivu posudbe, listu želja, rezervacije, produženja, preporuke. Osim toga korisnici mogu pratiti novosti i događanja u Knjižnici, pretraživati skupni katalog Metel i Digitalnu knjižnicu Metel.
Korisnici se u aplikaciju prijavljuju pomoću AAI@EduHr identiteta.

Profil na društvenim mrežama

Pratite nas na Twitteru, Facebooku, Vimeu.

RSS

Pratite nas putem RSS kanala.