Skip to content Skip to navigation

O knjižnici

Knjižnica FOI-ja je visokoškolska knjižnica koja svojim službama i uslugama doprinosi osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja i aktivno sudjeluju u obrazovnom, znanstvenom i javnom djelovanju matične ustanove.

 

Nekad

Knjižnica Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu osnovana je 1962. godine pri tadašnjoj Višoj ekonomskoj školi u Varaždinu (VEŠ). Škola 1974. godine prerasta u Fakultet organizacije i informatike (FOI). Knjižnica je bila smještena na 1. katu južnog dijela zgrade. Prostirala se na 92 m2 sastojala se od prostorije u kojoj je bio pult za posudbu knjižnične građe, predmetni i abecedni katalog i polica sa serijskim publikacijama, prostorije za nabavu i stručnu obradu građe u kojoj je bila i čitaonica za nastavnike, studentske čitaonice s 25 korisničkih mjesta, zatvorenog spremišta građe i ureda voditelja knjižnice.

Danas

Zbog osuvremenjivanja knjižnične djelatnosti i nedostatka prostora knjižnica je 2004. godine preseljena u obnovljene podrumske prostore južnog krila zgrade. Osnovni prostor knjižnice podijeljen je na nekoliko segmenata u kojima se nalaze informacijski pult, čitaonica za tihi rad, računalna radionica, police s otvorenim pristupom građi, dio referentne zbirke te zbirka osnovne i dopunske literature. Uz osnovni prostor nalazi se ured djelatnika knjižnice (služi za nabavu i stručnu obradu knjižnične građe, međuknjižničnu posudbu te sve knjižničarske administrativne poslove), spremište starije i manje korištene građe te referentna zbirka. Zbog nedostatka prostora za smještaj knjižnične građe knjižnica koristi prostor arhive Fakulteta na prvom katu zgrade. Tu je smještena zbirke doktorskih disertacija, magistarskih radova, završnih specijalističkih radova i zbirka naklade Fakulteta. Na udaljenoj lokaciji, u zgradi FOI2, knjižnici je ustupljena prostorija za smještaj zbirke časopisa. Ukupni prostor dodijeljen knjižnici je oko 200 m2 što je premalo s obzirom na broj korisnika, količinu knjižnične građe i raznovrsne knjižnične aktivnosti i usluge namijenjene korisnicima. Ulaz i sam prostor knjižnice nije prilagođen studentima s invaliditetom te knjižnica kroz razne projekte i usluge nastoji ublažiti ili otkloniti barijere.