Skip to content Skip to navigation

Često postavljana pitanja

Korisnicima se naplaćuje zakasnina prema važećem Cjeniku knjižnice.

Da. Cjelokupan fond knjižnice je obrađen i pretraživ u mrežnom katalogu knjižnice.

Korisnicima je u knjižnici na raspolaganju sva knjižnična građa. Iznimno, izvan knjižnice se ne posuđuje rijetka, vrijedna i vrlo tražena građa.

Za pretraživanje mrežnog kataloga knjižnice poslužite se jednostavnim uputama za korisnike. 

Svaki član knjižnice FOI ima korisnički račun. Korisničkom računu se pristupa na katalogu knjižnice koristeći osobni AAI identitet te se prati  trenutno zaduženje, ranije čitano, može se rezervirati građa ili produžiti rok posudbe zaduženoj građi.

Član knjižnice postaje se upisom u knjižnicu. Za upis studenata potrebna je studentska iskaznica. Za upis studenata doktorskog studija potreban je indeks.

U slučaju gubitka ili oštećenja posuđene građe korisnik je dužan nabaviti istovjetan primjerak građe. Ukoliko građe nema na tržištu korisnik je dužan podmiriti dugovanje novčanim iznosom u visini nabavne vrijednosti te građe.

Student prestaje biti član knjižnice završetkom studija, a djelatnik Fakulteta prestankom radnog odnosa na Fakultetu.

Literaturu koju ne posjeduje knjižnica FOI korisnik može posuditi u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Metel Ožegović" Varaždin, Trg slobode 8A ili nekoj drugoj knjižnici kojoj gravitira.
Korisnik može koristiti Uslugu međuknjižnične posudbe iz knjižnica u Hrvatskoj i inozemstvu. U knjižnici FOI popunjava obrazac za međuknjižničnu posudbu.

Članstvo u knjižnici je besplatno.

Međuknjižnična posudba naplaćuje se prema važećem cjeniku knjižnice iz koje se građa posuđuje. Naplaćuje se u računovodstvu Fakulteta, prije preuzimanja posuđene građe. 

Knjige se posuđuju na rok od 30 dana. Često korištena literatura potrebna za pisanja seminarskih radova i eseja posuđuje se na kraći rok prema procjeni knjižničara.

Rok posudbe određuje knjižnica iz koje je građa posuđena.

Rok zaduženja može se produžiti jednom, na 15 dana, ukoliko nema rezervacije drugog korisnika. 

Korisnik može produžiti rok zaduženja građe osobno u knjižnici, telefonom, e-mail-om ili iz mrežnog kataloga knjižnice. 

Građu koja trenutno nije raspoloživa korisnik može rezervirati. 

Knjižničnu građu korisnik može rezervirati osobno u knjižnici, telefonom, e-mail-om ili iz mrežnog kataloga knjižnice. 

Knjižničar obavještava korisnika da je rezervirani primjerak slobodan.

Nakon obavijesti korisnik preuzima građu u roku od dva radna dana. 

Ukoliko korisnik ne preuzme rezerviranu građu u propisanom roku rezervacija se poništava, a građa se posuđuje sljedećem korisniku.

Korisnici koji zadržavaju građu duže od utvrđenih rokova dobivaju pismene opomene na kućnu adresu. Prekoračenje roka posudbe naplaćuje se prema cjeniku knjižnice.