Skip to content Skip to navigation

Izobrazba iz javne nabave

FOI je ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave. Završetkom programa stječe se Potvrda o završenom specijalističkom programu.

PRIJAVE NA PROGRAM

Saznajte više o javnoj nabavi!

Mjesto realizacije programa:
Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2 (FOI 1)

Podaci o prostoru i opremi:
Prostor i oprema raspoloživa na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu (klimatizirana učionica opremljena računalom, projektorom, projekcijskim platnom, Flip chart.

Struktura programa:
50 nastavnih sati, petkom poslijepodne i subotom prijepodne, iznimno srijedom i četvrtkom poslijepodne.

Plan provođenja programa u 2024. godini:

Plan za 2024.

Optimalan broj polaznika:
Ciljana veličina grupe je 15 polaznika.

Cijena:
530,00 EUR po polazniku (PDV uključen). Za institucije koje na program upućuju tri ili više polaznika, utvrđuje se cijena od 500,00 EUR po polazniku (PDV uključen). Napomena: Ako polaznik odustane od programa izobrazbe do dva dana prije, odnosno tijekom trajanja programa izobrazbe, polazniku se vraća 50% iznosa cijene programa izobrazbe.

Predviđeni termin izvođenja novog ciklusa:
7.6.2024. - 6.7.2024.

Program:

Ovdje pogledajte program izobrazbe u području javne nabave.

Prema Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016, NN 120/2016), prije početka postupka javne nabave javni naručitelj obvezan je internom odlukom imenovati stručno povjerenstvo za javnu nabavu. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu priprema i provodi postupak javne nabave. Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) propisano je da se certifikati izdaju temeljem položenog pismenog ispita u sklopu Specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave. Specijalistički program propisani je program koji se sastoji od dva dijela: 1. Programa izobrazbe u području javne nabave i 2. pisanog ispita. Program izobrazbe provodi se prema nastavnom programu propisanom Pravilnikom u trajanju od 50 nastavnih sati. Program izobrazbe mogu provoditi nositelji programa iz čl.13. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave.

Fakultet organizacije i informatike ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave od 2009. godine. Temeljem Rješenja (KLASA: UP/I-406-01/12-01/08, URBROJ: 517-08-04-02-03-24-19) od 2. veljače 2024. Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fakultet ima ovlaštenje za izvođenje Programa koje važi do 28.07.2027. godine. Fakultet je uvršten u Registar nositelja Programa pod evidencijskim brojem 6. Na Fakultetu je do sada proveden 31 ciklus edukacija.

Na Fakultetu se provodi Program izobrazbe u trajanju od 50 nastavnih sati, a redovitim polaznicima izdaje se potvrda o pohađanju Programa izobrazbe koja je uvjet za pristupanje pismenom ispitu. Pismeni ispit provodi središnje tijelo za javnu nabavu (Uprava za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva). Pristupanje ispitu se ne naplaćuje.

Certifikat se izdaje na rok od 3 godine, pri čemu se kao datum početka valjanosti certifikata određuje datum uspješnog polaganja pisanog ispita u sklopu Specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave.

Za potrebe održavanja certifikata tijekom razdoblja od 3 godine potrebno je pohađati program redovitog usavršavanja (čl.27.Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave) u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata. Programe usavršavanja smiju provoditi nositelji programa koji za to moraju dobiti odobrenje središnjeg tijela za javnu nabavu. Certifikat obnavlja središnje tijelo za javnu nabavu temeljem zahtjeva, ili po službenoj dužnosti ako su ispunjeni tehnički uvjeti iz sustava e-Izobrazbe. Zahtjev za obnavljanje certifikata potrebno je dostaviti prije isteka valjanosti važećeg certifikata (najranije 6 mjeseci prije isteka valjanosti važećeg certifikata, a najkasnije do datuma isteka valjanosti važećeg certifikata). Ako osoba propusti dostaviti potpuni zahtjev za obnavljanje u popisanom roku gubi pravo na obnavljanje certifikata.

PRIJAVE

Saznajte više o javnoj nabavi!

Nadolazeća i održana usavršavanja

Tema:
 1. Pogreške naručitelja kod izrade DON-a i pregleda i ocjene ponuda, praksa DKOM-a i VUS-a, dinamički sustav nabave
Datum: petak, 26 srpanj, 2024
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Pavlinska 2, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Zelena javna nabava i nabava inovativnih rješenja te nadzor izvršenja ugovora
Datum: petak, 26 travanj, 2024
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Pavlinska 2, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Jednostavna nabava s primjerom općeg akta naručitelja i EOJN – nova platforma
Datum: četvrtak, 15 veljača, 2024
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Pavlinska 2, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Izrada plana nabave za 2024. godinu i postupak pregleda i ocjene ponuda u otvorenom postupku javne nabave
Datum: petak, 10 studeni, 2023
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Pavlinska 2, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Pitanja izvršenja ugovora o javnoj nabavi uz kontekst EU financiranja
Datum: petak, 30 lipanj, 2023
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Uvođenje eura (utjecaj na postupke javne i jednostavne nabave), Izmjene i dopune ZJN 2016 te kako izbjeći raskid ugovora, odnosno poništenje nadmetanja uslijed povećanja cijena u današnje vrijeme
Datum: ponedjeljak, 23 siječanj, 2023
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi te propisivanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti za radove, robu i usluge sa specifičnostima postupaka javne nabave sufinanciranih sredstvima EU
Datum: ponedjeljak, 19 prosinac, 2022
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Pravna i sudska zaštita u postupcima javne nabave kroz praksu DKOM i VUS RH
Datum: četvrtak, 7 srpanj, 2022
Trajanje: 8 sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Javna nabava u EU projektima
Datum: petak, 1 travanj, 2022
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Ključne točke dokumentacija o nabavi
Datum: petak, 19 studeni, 2021
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Postupak pregleda i ocjene ponude
Datum: petak, 19 studeni, 2021
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Tehnička i stručna sposobnost u postupcima javne nabave roba, radova i usluga, kreiranje i pregledavanje ESPD obrasca
Datum: srijeda, 30 lipanj, 2021
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Prethodno sudjelovanje potencijalnih ponuditelja u pripremi postupka javne nabave kod izrade uvjeta tehničke i stručne sposobnosti i troškovnika
Datum: srijeda, 30 lipanj, 2021
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Izmjene u planu nabave i registru ugovora od 1. siječnja 2021. godine te provođenje postupaka jednostavne nabave u sklopu EU projekata
Datum: petak, 26 ožujak, 2021
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Javna nabava u projektima EU fondova iz perspektive ex-post kontrole i financijskih korekcija
Datum: petak, 26 ožujak, 2021
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Izrada i sastavljanje dokumentacije o nabavi
Datum: petak, 13 studeni, 2020
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Priprema i provođenje jednostavne nabave
Datum: petak, 13 studeni, 2020
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Jednostavna nabava u sklopu EU projekata
Datum: petak, 30 listopad, 2020
Trajanje: 4 sata
Mjesto održavanja: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, Varaždin
Tema:
 1. Upravljanje rizicima u javnoj nabavi s naglaskom na EU projekte
Datum: petak, 30 listopad, 2020
Trajanje: 4 sata
Mjesto održavanja: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, Varaždin
Tema:
 1. Ugovor i upravljanje ugovorima o javnoj nabavi
Datum: petak, 10 srpanj, 2020
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Izmjene ugovora o javnoj nabavi i jednostavna nabava
Datum: petak, 10 srpanj, 2020
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Planiranje javne nabave za 2020. godinu
Datum: četvrtak, 28 studeni, 2019
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Zelena i održiva javna nabava
Datum: četvrtak, 28 studeni, 2019
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Ponuda: zaprimanje, otvaranje, pregled i ocjena
Datum: četvrtak, 3 listopad, 2019
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Ugovori i izmjene ugovora u postupcima javne nabave
Datum: četvrtak, 3 listopad, 2019
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Izrada dokumentacije o nabavi - pregled prakse
Datum: četvrtak, 25 travanj, 2019
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Pravna zaštita u javnoj nabavi
Datum: četvrtak, 25 travanj, 2019
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Dokumentacija o nabavi i e-ESPD
Datum: četvrtak, 13 prosinac, 2018
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Izrada plana nabave i provođenje postupaka jednostavne nabave s naglaskom na odgojno-obrazovne ustanove
Datum: četvrtak, 13 prosinac, 2018
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Najčešće pogreške u izradi dokumentacije o nabavi
Datum: četvrtak, 21 lipanj, 2018
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Postupak pregleda i ocjene ponuda u postupcima javne nabave
Datum: četvrtak, 21 lipanj, 2018
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Ekonomski najpovoljnija ponuda
Datum: petak, 14 srpanj, 2017
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Nove objave u EOJN i pregovarački postupak bez prethodne objave
Datum: petak, 14 srpanj, 2017
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Okvirni sporazum
Datum: petak, 10 veljača, 2017
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Direktive – priprema za novi Zakon o javnoj nabavi i ESPD obrazac
Datum: petak, 10 veljača, 2017
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. E - nabava
Datum: petak, 13 svibanj, 2016
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Najnovija praksa DKOM-a
 2. Ekonomski najpovoljnija ponuda i praktični primjeri
Datum: petak, 13 svibanj, 2016
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Aktualnost u području javne nabave
 2. Jamstva u javnoj nabavi
 3. Upravljanje i provedba bagatelne nabave
Datum: petak, 12 lipanj, 2015
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1
Tema:
 1. Prikaz problematike izrade troškovnika kroz praksu DKOM-a
Datum: petak, 21 studeni, 2014
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1
Tema:
 1. Jačanje uloge službenika javne nabave i ekonomski najpovoljnija ponuda - europska iskustva
Datum: petak, 25 travanj, 2014
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Planinarski dom Kalnik, Starogradska 64, Kalnik
Tema:
 1. Aktualnosti u području javne nabave i interni akt naručitelja
Datum: utorak, 25 ožujak, 2014
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1
Tema:
 1. Organizacija izrade plana nabave s prikazom na praktičnim primjerima
Datum: petak, 4 listopad, 2013
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1
Tema:
 1. Aktualnosti u području javne nabave i koncesija
Datum: četvrtak, 3 listopad, 2013
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1
Tema:
 1. Javna nabava radova prema FIDIC standardima struke
Datum: petak, 12 srpanj, 2013
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Zagreb, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska 83f, Velika dvorana Hrvatskih studija
Tema:
 1. Središnja javna nabava - primjer iz prakse
Datum: petak, 22 ožujak, 2013
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Zagreb, Aula Sveučilišta u Zagrebu, trg maršala Tita 14
Tema:
 1. Izrada dokumentacije za nadmetanje s prikazom ekonomski najpovoljnije ponude
Datum: petak, 28 rujan, 2012
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1
Tema:
 1. Upravljanje javnom nabavom
Datum: četvrtak, 27 rujan, 2012
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1

Prijedloge za temu usavršavanja možete poslati na mail: javna@foi.hr.

Svoj stav o edukaciji, idejama za poboljšanje i temama možete anonimno predati ispunjavanjem upitnika.

PRIJAVE NA RADIONICE

Saznajte više o javnoj nabavi!

Nadolazeće i održane radionice

Tema:
 1. Nova platforma EOJN RH
Datum: petak, 8 prosinac, 2023
Trajanje: 6 sati
Mjesto održavanja: Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Prikaz provedbe e-nabave
Datum: četvrtak, 9 srpanj, 2015
Trajanje: 1,5 sata
Mjesto održavanja: Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude i primjena za nabavu investicijskih studija
 2. Bagatelna nabava: Primjer nabave usluge sistematskog pregleda prema internom aktu FOI-a
Datum: četvrtak, 21 svibanj, 2015
Trajanje: 2 sata
Mjesto održavanja: Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Primjeri internih akata za nabavu do 200.000, odnosno 500.000 kn
 2. Primjeri provedbe nabava do 200.000, odnosno 500.000 kn
 3. Tajnost i privatnost podataka u javnoj nabavi
 4. Razmjena iskustva
Datum: četvrtak, 26 ožujak, 2015
Trajanje: 2 sata
Mjesto održavanja: Fakultet organizacije i informatike

Voditelj Programa edukacija u području javne nabave

 • Goran Leskovar, mag. iur.
 • mob: 099-355-8945
 • mail: goleskovar@foi.unizg.hr, javna@foi.hr

Predavači

 1. prof.dr.sc. Tihomir Hunjak : CV Tihomir Hunjak
 2. izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec : CV Renata Mekovec
 3. Dušan Munđar, univ.spec.actuar.math, univ.spec.oec.: CV Dušan Munđar
 4. mr.sc. Vesna Ciglar, profesor visoke škole : CV Vesna Ciglar
 5. mr.sc. Tanja Šestanj Perić : CV Tanja Šestanj Perić
 6. prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep : CV Nina Begičević Ređep

Vanjski suradnici

 1. Mirjana Čusek-Slunjski, dipl.iur. : CV Mirjana Čusek Slunjski
 2. Karmen Meić : CV Karmen Meić
 3. Štefica Gašparović, dipl.iur. : CV Štefica Gašparović
 4. Katarina Depope Radman : CV Katarina Depope Radman
 5. Nada Gunjača : CV Nada Gunjača
 6. Saša Mesarić, mag. oec. : CV Saša Mesarić
 7. Slavko Čolak, dipl.iur. : CV Slavko Čolak
 8. Biljana Lerman: CV Biljana Lerman
 9. Daniela Banković : CV Daniela Banković
 10. Kristina Petrović: CV Kristina Petrović

Kompetencije

Fakultet organizacije i informatike visokoškolska je ustanova u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Fakultet ustrojava i izvodi sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije u Varaždinu, a u centrima Križevci, Koprivnica i Zabok izvodi stručne studije. Na Fakultetu organizacije i informatike postoje Ured i Centar koji razvijaju međunarodne odnose i rade na međunarodnim projektima: Ured za međunarodnu suradnju FOI-a i Centar za međunarodne projekte.

Ured za međunarodnu suradnju usmjeren na razmjenu studenata i nastavnika, a Centar za međunarodne projekte se bavi različitim aspektima projektnog menadžmenta međunarodnih projekata s naglaskom na razvoj i istraživanje. FOI je do sada sudjelovao u raznim EU programima: TEMPUS, FP, EUREKA, IPA, Cards, ERASMUS, ESF. Kroz TEMPUS IB_JEP-41063-2006: Enhancing absorption capacities of EU Programmes in Croatia projekt koji je vodila prof.dr.sc. Blaženka Divjak razvili su se nastavni materijali za potrebe prezentacije materije javne nabave RH predstavnicima "naručitelja" i "ponuditelja". Održane su "pilot" radionice s tematikom javne nabave koje su izrazito dobro prihvaćene. FOI, kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, ima vlastite kadrove koji su direktno uključeni u pripremu i provedbu postupaka javne nabave. Kadrovi se permanentno educiraju. Vanjski suradnici uključeni u program raspolažu potrebnim znanjem i višegodišnjem iskustvom u provođenju postupaka javne nabave.