Skip to content Skip to navigation

Izobrazba iz Javne nabave

FOI je ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave. Završetkom programa stječe se Potvrda o završenom specijalističkom programu.

PRIJAVE NA PROGRAM

Saznajte više o javnoj nabavi!

Mjesto realizacije programa:
Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2 (FOI 1)

Podaci o prostoru i opremi:
Prostor i oprema raspoloživa na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu (klimatizirana učionica opremljena računalom, projektorom, projekcijskim platnom, Flip chart.

Struktura programa:
50 nastavnih sati, petkom poslijepodne i subotom prijepodne.

Optimalan broj polaznika:
15 do najviše 35 polaznika

Cijena:
3.400,00 kn (PDV uključen)

Predviđeni termin izvođenja novog ciklusa:
15. rujna 2017. – 14. listopada 2017.

Program:

Ovdje pogledajte program izobrazbe u području javne nabave.

U pripremi i provedbi postupaka javne nabave kod obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) od 1. siječnja 2012. godine treba sudjelovati najmanje jedna osoba koja ima završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (posjedovati važeći certifikat u području javne nabave). Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (NN06/2012) propisano je da se certifikati izdaju temeljem završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave. Specijalistički program izobrazbe propisan je Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave. Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave propisani je program koji se sastoji od dva dijela: 1. Program izobrazbe u području javne nabave i 2. Pisani ispit. Program izobrazbe u području javne nabave predviđen je u trajanju od 50 nastavnih sati koji se provodi prema nastavnom programu (Prilog Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave). Program izobrazbe mogu provoditi nositelji programa iz čl.12. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave.

Fakultet organizacije i informatike ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave od 2009. godine. Temeljem rješenja od 28. srpnja 2015. Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, ovlaštenje za izvođenje Programa produljeno je do 2018. godine. Na Fakultetu je do sada provedeno 12 ciklusa edukacija.

Fakultet provodi Program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati za dobivanje certifikata. Fakultet izdaje potvrdu o pohađanju Programa izobrazbe i nakon toga može se pristupiti pisanom ispitu koji provodi središnje tijelo za javnu nabavu (Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva). Pristupanje ispitu se ne naplaćuje.

Certifikat se izdaje na rok od 3 godine, pri čemu se kao datum početka valjanosti certifikata određuje datum uspješnog polaganja pisanog ispita u sklopu specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave.

Certifikat izdaje središnje tijelo za javnu nabavu u roku od 45 dana od dana položenog ispita.

Tijekom razdoblja od 3 godine potrebno je pohađati program redovitog usavršavanja (čl.22.Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave) u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata. Programe usavršavanja smiju provoditi nositelji programa koji za to moraju dobiti odobrenje središnjeg tijela za javnu nabavu. Certifikat obnavlja središnje tijelo za javnu nabavu u roku od 45 dana od dana zaprimanja zahtjeva za obnavljanje certifikata. Zahtjev za obnavljanje certifikata potrebno je sukladno čl. 5. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave dostaviti prije isteka valjanosti važećeg certifikata (najranije 6 mjeseci prije isteka valjanosti važećeg certifikata, a najkasnije do datuma isteka valjanosti važećeg certifikata). Ako osoba propusti dostaviti potpuni zahtjev za obnavljanje u popisanom roku gubi pravo na obnavljanje certifikata te je za posjedovanje certifikata dužna ispuniti uvjete za njegovo izdavanje.

PRIJAVE

Saznajte više o javnoj nabavi!

Nadolazeća i održana usavršavanja

Tema:
 1. Ekonomski najpovoljnija ponuda
Datum: petak, 14 srpanj, 2017
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Nove objave u EOJN i pregovarački postupak bez prethodne objave
Datum: petak, 14 srpanj, 2017
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Direktive – priprema za novi Zakon o javnoj nabavi i ESPD obrazac
Datum: petak, 10 veljača, 2017
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Okvirni sporazum
Datum: petak, 10 veljača, 2017
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. E - nabava
Datum: petak, 13 svibanj, 2016
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Najnovija praksa DKOM-a
 2. Ekonomski najpovoljnija ponuda i praktični primjeri
Datum: petak, 13 svibanj, 2016
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Varaždin, Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Aktualnost u području javne nabave
 2. Jamstva u javnoj nabavi
 3. Upravljanje i provedba bagatelne nabave
Datum: petak, 12 lipanj, 2015
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1
Tema:
 1. Prikaz problematike izrade troškovnika kroz praksu DKOM-a
Datum: petak, 21 studeni, 2014
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1
Tema:
 1. Jačanje uloge službenika javne nabave i ekonomski najpovoljnija ponuda - europska iskustva
Datum: petak, 25 travanj, 2014
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Planinarski dom Kalnik, Starogradska 64, Kalnik
Tema:
 1. Aktualnosti u području javne nabave i interni akt naručitelja
Datum: utorak, 25 ožujak, 2014
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1
Tema:
 1. Organizacija izrade plana nabave s prikazom na praktičnim primjerima
Datum: petak, 4 listopad, 2013
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1
Tema:
 1. Aktualnosti u području javne nabave i koncesija
Datum: četvrtak, 3 listopad, 2013
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1
Tema:
 1. Javna nabava radova prema FIDIC standardima struke
Datum: petak, 12 srpanj, 2013
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Zagreb, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska 83f, Velika dvorana Hrvatskih studija
Tema:
 1. Središnja javna nabava - primjer iz prakse
Datum: petak, 22 ožujak, 2013
Trajanje: 4 nastavna sata
Mjesto održavanja: Zagreb, Aula Sveučilišta u Zagrebu, trg maršala Tita 14
Tema:
 1. Izrada dokumentacije za nadmetanje s prikazom ekonomski najpovoljnije ponude
Datum: petak, 28 rujan, 2012
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1
Tema:
 1. Upravljanje javnom nabavom
Datum: četvrtak, 27 rujan, 2012
Trajanje: 8 nastavnih sati
Mjesto održavanja: Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1

Prijedloge za temu usavršavanja možete poslati na mail: javna@foi.hr.

Svoj stav o edukaciji, idejama za poboljšanje i temama možete anonimno predati ispunjavanjem upitnika.

PRIJAVE NA RADIONICE

Saznajte više o javnoj nabavi!

U okviru FOI JN EDUKACIJE održavaju se besplatne radionice na kojima se diskutiraju teme od interesa provoditelja javne nabave.

Održane radionice

Tema:
 1. Prikaz provedbe e-nabave
Datum: četvrtak, 9 srpanj, 2015
Trajanje: 1,5 sata
Mjesto održavanja: Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude i primjena za nabavu investicijskih studija
 2. Bagatelna nabava: Primjer nabave usluge sistematskog pregleda prema internom aktu FOI-a
Datum: četvrtak, 21 svibanj, 2015
Trajanje: 2 sata
Mjesto održavanja: Fakultet organizacije i informatike
Tema:
 1. Primjeri internih akata za nabavu do 200.000, odnosno 500.000 kn
 2. Primjeri provedbe nabava do 200.000, odnosno 500.000 kn
 3. Tajnost i privatnost podataka u javnoj nabavi
 4. Razmjena iskustva
Datum: četvrtak, 26 ožujak, 2015
Trajanje: 2 sata
Mjesto održavanja: Fakultet organizacije i informatike

Voditelj Programa edukacija u području javne nabave

 • Dušan Munđar, univ.spec.actuar.math., univ.spec.oec.
 • mob: 091 3390 889
 • mail: dusan.mundjar@foi.hr, javna@foi.hr

Predavači

 1. prof.dr.sc. Tihomir Hunjak : CV Tihomir Hunjak
 2. dr. sc. Renata Mekovec : CV Renata Mekovec
 3. Dušan Munđar, univ.spec.actuar.math, univ.spec.oec.: CV Dušan Munđar
 4. mr.sc.Vesna Ciglar, profesor visoke škole : CV Vesna Ciglar
 5. mr.sc.Tanja Šestanj Perić : CV Tanja Šestanj Perić
 6. izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep : CV Nina Begičević Ređep

Vanjski suradnici

 1. Mirjana Čusek-Slunjski, dipl.iur. : CV Mirjana Čusek Slunjski
 2. Karmen Meić : CV Karmen Meić
 3. Štefica Gašparović, dipl.iur. : CV Štefica Gašparović
 4. Katarina Depope Radman : CV Katarina Depope Radman
 5. Nada Gunjača : CV Nada Gunjača
 6. Saša Mesarić, mag. oec. : CV Saša Mesarić
 7. Slavko Čolak, dipl.iur. : CV Slavko Čolak
 8. Biljana Lerman: CV Biljana Lerman
 9. Daniela Banković : CV Daniela Banković
 10. Kristina Petrović: CV Kristina Petrović

Kompetencije

Fakultet organizacije i informatike visokoškolska je ustanova u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Fakultet ustrojava i izvodi sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije u Varaždinu, a u centrima Križevci, Koprivnica i Zabok izvodi stručne studije. Na Fakultetu organizacije i informatike postoje Ured i Centar koji razvijaju međunarodne odnose i rade na međunarodnim projektima: Ured za međunarodnu suradnju FOI-a i Centar za međunarodne projekte.

Ured za međunarodnu suradnju usmjeren na razmjenu studenata i nastavnika, a Centar za međunarodne projekte se bavi različitim aspektima projektnog menadžmenta međunarodnih projekata s naglaskom na razvoj i istraživanje. FOI je do sada sudjelovao u raznim EU programima: TEMPUS, FP, EUREKA, IPA, Cards, ERASMUS, ESF. Kroz TEMPUS IB_JEP-41063-2006: Enhancing absorption capacities of EU Programmes in Croatia projekt koji je vodila prof.dr.sc. Blaženka Divjak razvili su se nastavni materijali za potrebe prezentacije materije javne nabave RH predstavnicima "naručitelja" i "ponuditelja". Održane su "pilot" radionice s tematikom javne nabave koje su izrazito dobro prihvaćene. FOI, kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, ima vlastite kadrove koji su direktno uključeni u pripremu i provedbu postupaka javne nabave. Kadrovi se permanentno educiraju. Vanjski suradnici uključeni u program raspolažu potrebnim znanjem i višegodišnjem iskustvom u provođenju postupaka javne nabave.