Skip to content Skip to navigation

Prijave - javna nabava

FOI je ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave. Završetkom programa stječe se Potvrda o završenom specijalističkom programu.

Prijave na program izobrazbe iz JN

Izvođenje novog ciklusa: 7.6.2024. - 6.7.2024.

U slučaju da se za edukaciju ne prijavi dovoljan broj polaznika edukacija se odgađa za sljedeći ciklus. Minimalan broj polaznika potreban da bi se edukacija održala je osam. Po prijavi dobiva se redni broj prijave. U slučaju da se zaprimi više prijava od dozvoljenog limita polaznici će se uvrštavati u program redoslijedom zaprimanja uplata.

  Dopis s opisom programa
  Prijavnica

Prijave na redovito usavršavanje iz JN

Ako ste zainteresirani za pohađanje usavršavanja u području javne nabave, opis programa možete preuzeti ovdje.

Usavršavanja:

  • Pogreške naručitelja kod izrade DON-a i pregleda i ocjene ponuda, praksa DKOM-a i VUS-a, dinamički sustav nabave - 26.7.2024. (8 nastavnih sati)
    Prijave se primaju do 24. srpnja 2024.

  Dopis s opisom programa
  Prijavnica

 Radionice

Ako ste zainteresirani za pohađanje radionica u području javne nabave, opis programa možete preuzeti ovdje.

Radionica:

  • Nova platforma EOJN RH - 8. 12. 2023. (6 sati)
    Prijave se primaju do 7. prosinca 2023.

  Dopis s opisom programa
  Prijavnica