Skip to content Skip to navigation

Novosti

Natječaj

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanih uz mreže računala, arhitekturu računala i operacijske sustave na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo.

 
04.03.2016, 16:13
Natječaj

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaje za jednog nastavnika u naslovno (bez zasnivanja radnog osdnosa) zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, jednog suradnika u naslovno (bez zasnivanja radnog odnosa) suradničko zvanje asistenta za područje društvenih znanosti te dva suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti i područje prirodnih znanosti. Više možete pročitati u nastavku Natječaja.

 
19.02.2016, 15:20
Poništenje dijela Natječaja

Fakultet organizacije i informatike raspisuje poništenje dijela Natječaja za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta (m/ž) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanih uz baze podataka na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti.

 
19.02.2016, 15:04
Natječaj

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (do 30. rujna 2017. godine), u punom radnom vremenu na Projektu  Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Uspostavni istraživački projekti“ (Projekt Large-Scale Multi-Agent Modeling of Massively On-Line Role-Playing Games – ModelMMORPG).

 
02.02.2016, 10:25
Poništenje Natječaja

Fakultet organizacije i informatike raspisuje poništenje Natječaja raspisanog 28. listopada 2015. godine na projektu Large-Scale Multi-Agent Modeling of Massively On-Line Role-Playing Games – ModelMMORPG.

 
02.02.2016, 10:18
Natječaj

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaje za jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i radno mjesto izvanrednog profesora, tri nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto docenta i jednog nastavnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta.

 
29.01.2016, 15:06
Natječaj

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (12 mjeseci) na projektima razvoja računalnih programa za proračun energetskih svojstava zgrade.

 
20.01.2016, 15:28
Natječaj

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme na projektu "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola".

 
18.01.2016, 12:19
Natječaj

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (do 28.02.2018.) na projektu "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola".

 
15.01.2016, 16:37
Natječaj

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto II. vrste - VIŠI TEHNIČAR – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Jedinici za tehničku pomoć izvođenja nastave.

 
14.01.2016, 21:32

Stranice