Skip to content Skip to navigation

Natječaj za radno mjesto - Stručni suradnik

Objavljeno: 30.12.2018
Aktivan do:
04.01.2019

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Natječaj za radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočne djelatnice).

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN
PAVLINSKA 2
VARAŽDIN

 

Objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočne djelatnice)

Uvjeti za rad na tom radnom mjestu su:

  • Radno mjesto I. vrste –stručni suradnik - završen dodiplomski (VSS) ili integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
  • Radno iskustvo od dvije godine na pravnim poslovima

Dodatna potrebna znanja:

  • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • Poznavanje rada na računalu
  • Sklonost timskom radu, odgovornost i komunikativnost

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o radnom iskustvu
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- dokaz o poznavanju rada na računalu
- dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (link).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom „NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA-radno mjesto I. vrste-zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu“.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.