Skip to content Skip to navigation

Želite li steći iskustva međunarodne razmjene u Americi?

Pozivamo vas da se prijavite na natječaj za studentsku razmjenu u Americi u okviru 10th Student’s Symposium: Research Topics and Intercultural Learning in the International Context, koji će se održati u srpnju 2020. godine.

Drage studentice i studenti!

Pozivamo vas da se prijavite na natječaj za četiri (4) studenata/ice, koji će se u srpnju 2020. (14.-26.7.) prezentirati rezultate vlastitih istraživanja na 10. Studentskom simpozij u SAD-u. Partnerske institucije su: University of Cincinnati, OH, University of Central Florida. Orlando, FL,  DePaul University Chicago, IL, University of Illinois at Chicago, Il,.

Uzmite u obzir da može doći do odgode Simpozija za rujan 2020., ovisno o razvoju situacije sa širenjem coronavirusa.

Za prijavu su potrebni sljedeći dokumenti na engleskom jeziku:

  • Kratak životopis
  • Motivacijsko pismo
  • Prijepis ocjena - može se dostaviti naknadno!
  • Sažetak plana istraživanja  (max. 350 riječi), koji sadrži ime autora, e mail,  naslov, sažetak teksta, 3-4 ključne riječi
  • Volonterska knjižica ili potvrda o volontiranju (ukoliko je imate, nije obavezno)

Teme za istraživanja su sljedeće:

1.The Role of Information and Communication Technology in Enhancing Communication with Local Community

2. New Media and Intercultural Communication in a Networked Society

3. Volunteering Opportunity for Developing Professional and Social Competences

4. Human Rights, Cultural Deversity and Gender Issue in Higher Education

5. Students with Disabilities and Challenges in Higher Education  

Suorganizatori ovog projekta su: Fakultet organizacije i informatike, Studentski zbor Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Centar za volontiranje i humanitarni rad FOI te partnerska Sveučilišta iz SAD-a. Bogat program boravka u SAD-u obuhvaća prezentaciju studentskih istraživanja na četiri Sveučilišta, niz radnih sastanaka,  umrežavanje, razmjenu iskustava, kontakte sa Studentskim zborovima, Uredima za studene s invaliditetom pojedinih fakulteta i Centrima za volontiranje, društvena događanja. Predviđa se da će za studenti imati pokrivene troškove smještaja, hrane, lokalnog transporta, dijela ulaznica za kulturna događanja i veći dio avio karata. Studenti sami snose trošak izdavanja putovnice, vize i dijela avio karte (ovisno o rezultatima projektne prijave) i džeparca.

Na natječaj se mogu javiti svi studenti preddiplomskog i diplomskih studija Informatike i Ekonomike poduzetništva te Stručnog studija Primjena informacijske tehnologije u poslovanju / PITUP.

Kriteriji za odabir će biti kvaliteta predložene istraživačke teme, prosjek ocjena, poznavanje engleskog jezika, motivacija i dosadašnje sudjelovanje u volontiranju (ukoliko je volontiranje bilo prisutno).

Molimo da prijavu dostavite e mailom na international@foi.hr ili putem pošte najkasnije do 20. ožujka 2020. godine na adresu:

Fakultet organizacije i informatike
Ured za međunarodnu suradnju
„Natječaj 10. studentski simpozij RH - SAD“ Pavlinska 2, 42 000 Varaždin 


Za dodatne informacije možete se obratiti:

Izv. prof. dr. sc. Violeta Vidaček-Hainš
Voditeljica projekta / Suradnja FOI – Sveučilišta u SAD-u
vvidacek@foi.hr

Izabela Oletić Tušek, univ.spec.pol.
Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju
izabela.oletic@foi.hr

Nepotpune prijave i prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.

Iskustva studenata s dosadašnjih simpozija u SAD-u možete pratiti na studentskim blogovima.

Želimo vam uspješnu prijavu!